Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 02-04-2017

Uitslagen kamerverkiezingen in Bredevoort.
Via Facebook reageerde Hugo Vrind dat  de getallen die in het nummer van vorige week gepresenteerd zijn niet kunnen kloppen omdat daar de Partij voor de Dieren niet genoemd werd; sterker nog dat gesuggereerd werd dat ze 0 stemmen haalden in Bredevoort.  Dat was een juiste constatering van Hugo. In mijn presentatie werd nl. lijst 9 en lijst 10 verwisseld. De Partij voor de Dieren heeft in Bredevoort 40 stemmen behaald en de SGP heeft in Bredevoort 0 stemmen behaald. Excuus voor deze fout. Inmiddels heb ik nadere vragen en suggesties aan het college gesteld over de wijze van presenteren van de uitslagen. Ik bevind me daarbij in goed gezelschap. De Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (zeg maar de ambtenaren van  burgerzaken, die de verkiezingen begeleiden) hebben op vrijdag 31 maart een noodkreet de wereld in gestuurd dat het verkiezingsproces niet meer te hanteren is. Vooral het ontbreken van digitale hulpmiddelen vertraagt het hele proces. Maar het blijft natuurlijk even goed zaak om goed te tellen en op te letten.
Windmolens in Winterswijk.
In Winterswijk is men bezig met een energievisie. Ook daar wil het gemeentebestuur op een gegeven moment energie-neutraal zijn. Daarom is er gekeken naar de mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente. Opvallend is dat de mogelijke plaatsen zich aan de randen van de gemeente bevinden. Zo ook in Miste/Corle en/of langs de Goordiek. Donderdag was er een hoorzitting over deze energievisie, maar die ging begrijpelijkerwijs vooral over de plaatsing van die windmolens. Er is een heleboel over te zeggen, maar wat vreemd is dat –voor zover bekend – de directe buren, zoals de gemeente Aalten niet op de hoogte is gesteld. Dat geeft toch te denken. Als we in de Achterhoek echt willen samenwerken, dan zal toch dit soort informatie met de buurgemeente en liefst raad en allerlei andere belangenverenigingen gedeeld moeten worden. Duidelijkheid is hier gewenst.
Ronde tafelgesprekken.
Op dinsdag 4 april zijn er weer rondetafelgesprekken in het gemeentehuis (19.30 uur). Tijdens die rondetafelgesprekken kunnen raadsleden kennisnemen van college-voorstellen en daar informatie over inwinnen en vragen over stellen. Dinsdag gaat het bijvoorbeeld over kritische vragen die de VVD-fractie over AGEM-energieinkoop heeft gesteld.  De cooperatieve Achterhoekse Groene Energie Maatschappij heeft 8 leden (de gemeenten). De doelstelling is o.a. regionaal opgewekte groene enregie ook regionaal te gebruiken. Vandaar dat de 8 gemeenten besloten hebben hun energieinkoop binnenkort bij de AGEM onder te brengen. Dat is voor de VVD aanleiding vragen te stellen over bijv. aanbestedingen, vrije markt, gevolgen voor de prijs enz.  De beantwoording van het College (hier en daar vrij technisch) komt aan de orde dinsdag. Het is hier natuurlijk ook een kwestie van kiezen of delen. Wil je groene energie en bijdragen aan energie-neutraliteit of laat je het kosten-element het zwaarste wegen?
Een tweede onderwerp is  de zgn. verevening in de jeugdzorg. De Achterhoekse gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat bij onvoorzienbare  hoge kosten in de jeugdzorg ze elkaar gaan helpen. Het gaat dan om zware (justitiële) trajecten, waar je als gemeente ook nauwelijks invloed op kunt uitoefenen. Zelfs de indicatie gaat vaak buiten de gemeente om, die moet wel betalen. Daarom worden buitensporig hoge kosten voor gemeenten “gemiddeld”met de andere gemeenten in de Achterhoek. Daar zal iedereen het wel mee eens zijn. Een groter punt van aandacht zijn natuurlijk alle signalen en rapporten dat de zgn. decentralisatie van de jeugdzorg nog niet goed heeft uitgepakt. Ook de gemeente Aalten heeft niet altijd zicht op welke trajecten nu lopen. En bijna geen enkele gemeente kan nog garanderen dat hun jongeren de juiste zorg krijgen. Daar is nog veel energie voor nodig.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu