Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 23-04-2017

Direct na de paasdagen vergaderde op dinsdag de gemeenteraad. Waarschijnlijk nog moe van het eiergooien, want de vergaderi ng duurde kort. Daar was de agenda ook wel naar. De meeste discussie leverde een aangekondigde motie van de VVD over Agem op. Agem is de energiemaatschappij die in de Achterhoek duurzame energie wil opwekken en ook wil afzetten. Grote bedrijven en een paar honderd huishoudens nemen al energie af. Nu willen de Achterhoekse gemeenten voor hun eigen lokale energiebehoefte ook in zee met Agem. Daarvoor wordt een aparte bv opgericht: Agem Gemeenten bv, die dan ten behoeve van de aandeelhouders (de gemeenten) energie kan inkopen bij Agem zelf. Dat betekent dat de gemeenten niet meer vrij zijn hun energie op de vrije markt in te kopen. De Agem rekent overigens marktconforme prijzen, volgens wethouder Nijland, zodat de gemeenten niet erg veel duurder  uit zijn. De VVD-fractie wilde die marktvrijheid wel behouden en zag de gemeentelijke inkoop als ongeoorloofde staatssteun. Gerbert Navis diende daarom een motie is. Die was echter kansloos. Alle andere fracties vonden het belang van regionale energie-opwekking en  dito afzet van een groter belang dan de marktwerking in energieland.
Vragenuurtje
Als  de agenda niet zo groot is, zijn er vaak veel vragen in het zgn. vragenuurtje. Dat viel dit keer mee. CDA-raadslid Zelma van Alstede vroeg naar de uitwerking van de afspraken over leerlingenvervoer. Leerlingen die (“gedwongen”) een school voor speciaal onderwijs bezoeken worden binnen bepaalde grenzen daarheen vervoerd. Dat geldt voor basisschoolleerlingen.  Leerlingen in bijv. het voortgezet onderwijs wordt geleerd om zelfstandig te reizen. Dan vervalt dus het gratis vervoer en moeten de ouders binnen de bestaande kaders zelf voor een treinabonnement zorgen. Om deze maar ook om redenen van “passend onderwijs” zou het beter zijn dat deze leerlingen, ondanks hun handicap of achterstand toch gewoon in Aalten op school zouden kunnen gaan. Wethouder Rijks wilde nog eens gaan praten met Schaersvoorde over de mogelijkheden voor zo’n 5 leerlingen. Gerrit Migchelbrink (Progressieve Partij) vroeg aandacht voor de vragen die zijn fractie gesteld had aan het Aaltens college over de mogelijke plaatsing van windmolens in het Nationaal Landschap te Winterswijk. Drie weken geleden heeft zijn fractie vragen gesteld, die waren echt niet zo moeilijk, vond hij, dat die antwoorden zo lang moeten uitblijven.
Jeugdzorg
De raad vond het (uiteraard) prima dat de kosten voor de jeugdzorg in de Achterhoekse gemeenten “verevend” worden. Dat betekent dat de gemeenten die overhouden op hun rijksbijdrage de gemeenten, zoals Aalten, die tekort komen te hulp schieten. Het verdeelmodel  over de gemeenten is nog onderwerp van discussie, maar de raad vindt het een goed idee om als Achterhoek hierin samen op te trekken. Enkele raadsleden maakten zich wel zorgen over het feit dat Berkelland hierover nog geen besluit heeft genomen. Want tot hoever gaat de solidariteit onder gemeenten als de een  tonnen overhoudt  en de ander tonnen tekort komt. Dan lijkt het toch aantrekkelijk om die overschotten elders in het sociaal domein te besteden in plaats van het door te schuiven naar buurgemeenten.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu