Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 16-05-2017

Dinsdagavond begon  een deel  van de gemeenteraad met wethouder Kok en enkele ambtenaren aan de “tour de force”.  De tweede versie van het zgn.”stoplichtmodel” stond tijdens de RTG (RondeTafelGesprek) op de agenda. Voordat daaraan begonnen kon worden was er eerst een korte vergadering van de commissie Financiën en Bestuur. Daarin werden de uitgangspunten voor de begroting 2018 besproken. Die moet deze zomer opgesteld worden. Opvallend was daarbij dat  het college in die begroting geen nieuwe plannen en ideeën heeft opgenomen.  Zij vinden dat de nieuwe raad en het nieuwe college dat moet doen. Immers in maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en wordt daarna een nieuw college gevormd.
Woningen aan de Legtersdijk.
Aan de Legtersdijk staat een aantal oude kippenschuren.  Indertijd opgekocht door de projectontwikkelaar Roderlo. Die wil daar met behulp van de regeling “rood voor rood” een tweetal woningen neerzetten. Die  rood-voor-rood regeling hield in dat er elders oude schuren werden afgebroken. Dat leverde dan een zeker ”bouwrecht “ op.  Mw.Keuben uit Dinxperlo bestrijdt dat dit bouwrecht bij Roderlo  ligt. De rechter heeft echter beslist. Nu moet het bezwaar alsnog door de raad behandeld wordt en de toekomstige eigenaar,  de heer ter Horst  beklaagde zich over het feit dat hij daar dan de dupe van wordt. Overigens is de bouw  van woningen op die plek niet onomstreden. Het past niet in het  oorspronkelijke bestemmingsplan en ook niet bij de nieuwste inzichten uit het stoplichtmodel.
Woningbouwplanning
In de regionale woonvisie is afgesproken dat er fors verminderd moet worden in de nieuwbouwproductie  in de Achterhoek. Vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling (meer ouderen, minder jongeren, minder inwoners) zijn er andere woningen op andere plekken nodig dan jarenlang werd aangenomen.  De lokale woonvisie die de raad in feb.  2016 heeft aangenomen spreekt van 339 extra woningen tot 2025. Vooral belangenverenigingen  vanuit de buurtschappen, vaak ondersteund door partijen die in die buurtschappen veel aanhang hebben, hadden moeite met de verdeling van 339 woningen over de gemeente. Uitgangspunt was: vooral bouwen in de kernen en niet in de buurtschappen, vanwege bevolkingsontwikkelingen en ontbreken van de vraag op langere termijn. Wethouder Kok leek voor deze druk te zwichten  want in het nieuwe voorstel wordt dit aantal opgehoogd naar 484 woningen.
Stoplichtmodel.
Vervolgens komt dan de vraag welke plannen wel en welke niet uitgevoerd kunnen worden om niet meer te bouwen dan die  489 woningen tot 2025. En dan ook nog de  juiste types op de juiste plaatsen. Dat kan leiden tot pijnlijke beslissingen. Want via het zgn.stoplichtmodel vallen plannen mogelijk buiten de boot. Een aantal plannen komt op rood te staan. Dat zijn eigenlijk woningen die al jaren geleden hadden kunnen worden gebouwd, maar waar nog nooit iets van de grond gekomen is. Die krijgen nog een jaar de gelegenheid om de schop in de grond te steken. Dan plannen die op oranje staan: daarover gaat het college het gesprek aan. En de plannen die op groen staan kunnen gebouwd worden (of zijn zelfs deels al gebouwd). De insprekers kwamen allemaal op voor hun eigen plannen en belangen. De meesten wilden hun plannen van de rode status af hebben. Of een langere termijn om te realiseren. Een categorie plannen valt onder de zgn.wijzigingsbevoegdheid van het College. Zij kunnen al of niet toestaan of deze gebouwd worden. Het college vindt dat ze van deze bevoegdheid geen gebruik meer wil maken om de aantallen te halen.  Dat is zuur voor enkele plannenmakers.
Dilemma.
Het grote dillemma is hier de keuze tussen lange termijn en korte termijn. Op korte termijn zijn er vragen om  te bouwen  vanwege particuliere wensen. Voor de lange termijn wordt aangenomen dat voor elke woning die nu gebouwd gaat worden over 10-15 jaar twee woningen gesloopt moeten worden. Immers te veel leegstand betekent verpaupering en ook een waardedaling van de bestaande woningen. En volgens weth.Kok heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om de waarde van het bezit van haar inwoners op peil te houden. Veel politieke partijen zijn geneigd te kijken naar het korte termijn effect. Immers in 2018 zijn er weer  verkiezingen.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu