Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 26-05-2017

Gemeenteraad  dwarsboomt plannen Kok

De spannendste vergadering van de afgelopen week was die op dinsdag. Daar ging het over de woningbouwplanning. Veteraan Meerdink sprak zelfs van  een dieptepunt in zijn carrière als politicus: ”Wij tonen ons onbetrouwbaar”. Een vergaande en opvallende uitspraak uit de mond van Meerdink. Hij deed er nog meer:  ”De verplaatsing van de supermarkt in Bredevoort kan niet doorgaan vanwege het stoplichtmodel”.  “Waarom maakt het college de ontwikkeling bij de Koppelkerk onmogelijk en houdt ze zich niet aan de afspraken?”  Deze uitspraken leverden hem boze reacties van wethouder Kok op. Deze verweet Meerdink cliëntelisme: het overduidelijk najagen van de belangen van  aannemersbedrijf Heijnen. “De beweringen van Meerdink zijn absoluut onjuist.  De verplaatsing van de supermarkt zit vast omdat Heijnen de benodigde  contracten niet heeft overlegd.”  Voor de Koppelkerklokatie  gaan we in gresprek, de woningbouwplannen daar staan op “oranje”.  De wethouder vroeg zich overigens wel af of er nog genoeg ruimte is om gesprekken over      “oranje” plannen aan te gaan, omdat de raad al veel ruimte heeft weggegeven. Dat zit zo.

Rood,groen,oranje.

Woningbouwplannen die op groen staan kunnen binnen de looptijd van het bestemmingsplan (max. 10 jaar) uitgevoerd worden. Dat zijn plannen voor woningen die passen in de behoefte,ook op langere termijn. De plannen die op rood staan kunnen binnen een jaar uitgevoerd worden; daarna vervallen ze. Dit zijn doorgaans plannen voor woningen waar geen behoefte aan is (althans niet ”macro-gezien”: ze vergroten het aantal woningen waar over enkele jaren minder behoefte aan is en waar de kans op leegstand te groot is).  De plannen die op oranje staan worden onderwerp van gesprek. Kunnen ze verkleind worden? Kunnen ze omgevormd worden naar woningen waar in de toekomst wel behoefte aan is? Al die maatregelen zijn nodig om hetaantal te bouwen woningen in toom te houden, omdat er anders over 15 jaareen overschot zal ontstaan en de bestaande woningen daarvan een prijsdrukkend  effect zullen ondervinden.

Bevolkingsprognoses

Al deze maatreregelen vinden hun oorsprong in de bevolkingsprognoses; deze geven voor de Achterhoek een behoorlijke daling aan en een ontgroening en vergrijzing. Sommige fracties  geloven deze prognoses maar deels en schoorvoetend.  Anderen denken dat een forse inzet op economische ontwikkeling, verdubbeling van het spoor, glasvezel en verbreding van de A18 meer mensen naar de Achterhoek zal trekken. Dat zal allemaal helpen, maar niet genoeg om de trek naar de steden, het sterfteoverschot en de vergijzing te keren, zo is de mening van de colleges in de regio Achterhoek. Daarom moet er ingegrepen worden in de woningbouwplanning.   Anders  is er over 15-20 jaar veel leegstand, dalen de huizenprijzen en zijn de winkels onverhuurbaar en onverkoopbaar (dat l aatste zie je nu al)

Aantal woningen in de toekomst.

De gemeenteraad heeft op 15 februari 2016 een woonvisie voor de gemeente vastgesteld.  Eén van de maatregelen daarin was dat het woningaantal vanwege bovengenoemde ontwikkelingen niet meer zou moeten groeien met 300 tot 2025. Om de aantallen in de hand te houden is het stoplichtmodel opgezet in meerdere gemeenten.  Veel partijen probeerden dinsdag toch meer woningen los te krijgen,vooral voor de buurtschappen, waar de overschotten in de toekomst zeer groot lijken te worden. Zo is het College overstag gegaan door druk vanuit het CDA om toch 14 nieuwbouw woningen aan het Haartse Bos toe te staan.  De raad morrelde in wisselende samenstelling ook aan de aantallen door splitsing in het buitengebied van niet-karakteristieke panden van meer dan 1200m3 (was overigens eerder 900 m3) toe te staan, door de verplaatsing van rood voor roodrechten (nog enkele) naar elders toe te staan en het college op te dragen de wijzigingsbevoegdheid in stand te houden waardoor ”maatwerk” geleverd kan worden in sommige  gevallen.  Deze maatregelen zorgen ervoor dat hetaantal woningen  tot  2025 niet beperkt blijft tot 300 maar over de 500 schiet.

Gevolg.

Het gevolg van deze hogere aantallen is volgens wethouder Kok dat juist de plannen die op “oranje” gezet zijn  het  moeilijk krijgen. Immers daar is steeds minder ruimte voor als er meer groene plannen komen en wanneer rode plannen langer de tijd krijgen. Kortom de raad denkt dat ze voor de korte termijn meer ”lucht” voor plannenmakers vooral in het buitengebied heeft gemaakt, maar heeft het tegelijkertijd moeilijker gemaakt voor plannen in de centrumkernen, waar juist vanuit stedenbouwkundig oogpunt  een  actie gewenst is (tegengaan verloedering, opvullen gaten). De tijd zal het leren.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu