Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 10-06-2017

Slechts één avondvergadering

Er gebeurde van alles, maar toch was er maar één avondvergadering voor de raadsleden deze week. Dinsdag was er de RTG (Rondetafelgesprek) Bestuur en Financiën gevolgd door Ruimte. In de eerste alleen maar jaarrekeningen en jaarverslagen van allerlei samenwerkingsverbanden waar de gemeente deel  van uit maakt. Vooral voor nieuwe  raadsleden zoals Bruil (HMV)een onuitputtelijke bron om vragen te stellen over nut en noodzaak,verschil tussen jaarrekening en jaarverslag enz. Vaak zijn die antwoorden gewoon in de stukken te vinden of als je wilt weten wat het Erfgoedcentrum doet, dan google je dat tegenwoordig gewoon even. Raadsleden moeten ook wel erg veel weten en vinden tegenwoordig, maar de burgemeester moest toch wel even ingrijpen toen iemand dacht dat de politie ook onder de veiligheidsregio valt.

Feiten worden niet geloofd

In het RTG Ruimte was het allemaal wat concreter.Verschillende fracties hadden gevraagd om de raadsmededeling over de Beggelderdijk in Dinxperlo te mogen bespreken.  Over deze weg is een onderzoek gedaan en  daarover is een presentatie gegeven door de ambtelijke medewerkers samen met de wethouder. Veel mensen geloven de cijfers niet.  Dat is een raar fenomeen. Het begon al met de woordvoerder van Dinxpers Belang die vond dat de verkeerstellingen in een rustige vakantie- periode geen juist beeld konden geven. De metingen/tellingen vonden echter plaats van 3 t/m18 november, niet echt een bouwvakperiode.  Dat leverde een aantal motorvoertuigen op van 2400 per etmaal.  De Aaltensweg in Dinxperlo heeft er twee keer zoveel.

Vervolgens wordt dan in wetenschappelijk verantwoorde modellen (die door heel Nederland gebruikt worden) uitgerekend wat de groei zou kunnen zijn tot 2030. Daarvoor gelden 4 scenario’s  (te maken met economische groei, huizenbouw enz.)  Dan komt het  “ergste” model uit op 4400. Volgens een van de insprekers was dat een foute aanname want er was geen rekening gehouden met de enorme toename van vrachtverkeer als de uitbreiding van de fabriek ter plaatse  zou doorgaan. Bovendien trekken TomTomszich niks vanmodellen aan.Volgens de wethouder had hij gesproken met die fabriek en zij hadden aangegeven dat ook met de toekomstige  uitbreiding de bedrijfsvoering zodanig is dat erg geen grote toename van vrachtauto’s zou komen.

Volgens een buurtbewoner die er al 25 jaar woont wordt er ontzettend hard gereden. Snelheden van rond de  100 km zijn normaal. In de meetperiode was de gemiddelde snelheid  44 km per uur en de V85 snelheid (dat is de snelheid die door 85% van de weggberuikers niet wordt overschreden) is op de Beggelderdijk 55 km per uur. Volgens de woordvoerder van Dinxpers Belang gebeurden er ook heel veel meer incidenten dan de 2 gemelde incidenten met schade in de afgelopen 5 jaar.

Het punt wat wel hout snijdt is dat de weg eigenlijk niet is ingericht voor de functie die hij uitoefent (gebiedsontsluitingsweg), maar volgens de wethouder had nou juist zo’n smalle weg ook voordelen vanwege de snelheid. Mensen doen voorzichtiger. Ook heeft een echte  gebiedsontsluitingsweg (Aaltenseweg)  zeker twee keer zoveel motorvoertuigen.

Hier doet zich een interessant bestuurlijk fenomeen voor. Hoe kan het dat bewoners de metingen en cijfers in twijfel trekken en dat raadsleden hen daar in volgen? Dat kan er alleen maar mee te maken hebben dat men zich subjectief onveilig voelt. Metingen geven aan dat er niets aan de hand is, maar men voelt dat niet zo. Dan heeft het ook weinig  zin om te gaan bakkeleien over de juistheid van de cijfers, maar te kijken of je dat onveiligheidsgevoel zou kunnen wegnemen. De vraag is of dat moet door een grote herinrichting, zoals het College onder druk van Dinxperlose raadsleden wil die  3 tot 5 ton kost.

Woningbouw aan de Bekendijk

Het College heeft een zgn.raadsmededeling opgesteld over de woningbouw  aan de Bekendijk. Daar komen nu langs de beek 13 woningen,terwijl de verplaatsing van de Spar niet rond lijkt te komen omdat de ontwikkelaar daar de partijen niet op één lijn kan krijgen. Het is voor Bredevoort interessant om de hele raadsmededeling eens te bestuderen. Dat kan via de site van de gemeente Aalten. Volg dan deze link https://www.aalten.nl/bestuur-en-organisatie/raadsmededelingen_42987/item/raadsmededelingen-2017-openbaar_61843.html en zoek naar raadsmededeling no.77.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nlAutorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu