Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 19-06-2017

Gesprek met buurthuizen en de Rekenkamer 
Dit voorjaar heeft de Rekenkamer een onderzoek gedaan naar het functioneren van buurthuizen, gemeenschapshuizen e.d. Met een begeleidingscommissie van de raad werden alle buurthuizen bezocht, geinterviewd en bevraagd. Daar rolde een zeer divers beeld uit. Over het algemeen heeft men moeite om in te spelen op de nieuwe taken in het sociaal domein. Of op z’n minst moeite deze te benoemen. Daarnaast zijn er soms financiële zorgen op het gebied van exploitatie en reservering voor groot onderhoud. Ook in de relatie met gemeente en Figulus mag zeer zeker wat verbeterd worden.  Het “van elkaar leren” vergt samenwerking . Hier en daar is er wantrouwen naar elkaar.  Niet helemaal gek, want men is deels elkaars concurrent.  Toch is het goed richting toekomst  alert te blijven op veranderende opvattingen in de samenleving, bevolkingsontwikkelingen en ook financiële gevolgen van groot onderhoud.
 
Jaarrekening- en Voorjaarsnota-café. 
Een  gezellige naam voor een serieuze avond. Immers de raadsleden en fractievolgers kunnen technische vragen stellen over jaarrekening en voorjaarsnota. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Je kunt aan tafeltjes vragen stellen over allerlei onderwerpen, de tafeltjes zijn netjes ingedeeld per thema, per hoofdstuk. Ook heel praktische dingen kun je kwijt bijv. vragen over de werking van de webiste. Op vrijdag kwamen de antwoorden al op de vragen die dinsdag bleven liggen. Compliment voor de organisatie.
Een deel van het College samen met één raadslid was afgereisd naar het verre Goes. Daar werd met 2600 andere college-leden en enkele raadsleden het jaarlijkse VNG-congres gehouden. De fakorting staat voor Vereniging Nederlandse Gemeenten. Gemeenten zijn in het staatsbestel een steeds belangrijker factor, vandaar dat ook Kabinet en parlement altijd vertegenwoordigd zijn. Er werd nu bijv. een motie aangenomen (mede ingediend door Aalten) om het bedrag dat nodig is voor de betaling van de bijstandsuitkeringen te verhogen.
 
Prokkeldag in het gemeentehuis 
 
Sinds 1 juli is het  VN verdrag inzake de rechten van  personen met een handicap van kracht. Bij een overleg op 3 mei 2017 met het team Samen Sterk van Estinea, vertelden zij : Estinea doet mee aan de Prokkelweek om de bewustwording van'normale mensen te vergroten: Hoe gaat dat, participeren aan de samenleving met een beperking?
De bedoeling is mensen tot nadenken te prikkelen, hoe is het om met een handicap handelingen te verrichten?
Er was een hele groep, raadsleden, mensen met een beperking; zelfs de journalist en de fotograaf van de Gelderlander deden enthousiast mee ( zie het artikel in de Gelderlander).
We deden een paar activiteiten: hoe is het om geblinddoekt met een blindengeleidestok te lopen? Nou dat was indrukwekkend, we merkten dat we binnen een paar seconden onze oriëntatie totaal kwijt waren. Marcel ( hij heeft een slecht zicht) overtuigde ons dat hij daar nu wel aan gewend was. Wij kunnen ons nu voorstellen dat je de blindegeleide stroken, bijvoorbeeld op een station dan wel hard nodig hebt. 
 
Wat hoor je als je slechthorend bent? (dikke oordoppen op: erg vermoeiend om dan een gesprek te volgen)  Daarna deden we een paar opdrachten ( 4 dingen tegelijk moeten doen) waardoor we meer inzicht hoe moeilijk het is voor mensen met een autisme om je te blijven concentreren in
een onrustige omgeving. Moeilijke woorden eenvoudig verklaren: woorden als anticiperen, pragmatisch, transitie, sociale kaart, allemaal vaktermen;  waren voor ons ook regelmatig moeilijk om precies te omschrijven in gewoon Nederlands.
Een leuke oefening waren ook de tongbrekers; lukt het om Leentje liep langs de lange Lindenlaan te  blijven zeggen als je buurman: de kat krabt de krullen van de trap en de andere buurvouw: moeder sneed zeven scheve sneedjes brood steeds herhaalt?
In zo'n kakafonie raak je het spoor helemaal bijster, zo ervaart iemand met een verstandelijke beperking een gesprek waar mensen door elkaar praten.
 
Raadsleden zijn er voor de politiek, daarom gingen we hierna in groepjes met elkaar door de  interactieve tentoonstelling De Democratiefabriek, nadat wij 'gewone' raadsleden en ondersteuners veel van de mensen met een beperking  hadden geleerd konden wij nu ook aan hun wat vertellen.
Wij hadden bij de eerste vergadering niet kunnen voorzien dat er al zo snel zo'n leerzame dag uit zou volgen. We hopen dat deze samenwerking door gaat. 
 
Open dag nieuwe gemeentehuis.
Naar schatting meer dan 1500 mensen kwamen zaterdag een kijkje nemen in het open huis in het nieuwe gemeentehuis op de Markt. Allerlei standjes gaven de bezoekers informatie: de politieke partijen, afdelingen en bijv. de politie legden uit wat ze doen. De Markt stond vol machines, auto’s. In andere media wordt hier uitgebreid over gerapporteerd.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nlAutorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu