Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad.....

Toegevoegd op: 27-08-2017

College in wiek geschoten door kritiek  van Bredevoorts Belang

De scholen zijn weer begonnen, de raadswerkzaamheden dus ook. Op maandag kwam de agendacommissie bij elkaar. Daar stonden een paar interessante dingen op het programma of werden aan de orde gesteld.

Allereerst was er een brief van Bredevoorts Belang aan de raadsleden, waarin BB zich volgens het College negatief uitlaat over de onderhoudstoestand van de openbare ruimte in Bredevoort. Een delegatie van Bredevoorts Belang heeft eind juli een rondwandeling gemaakt met o.a. de wethouder Nijland en het hoofd Onderhoud. Verschillende situaties zijn toen bekeken en volgens BB  hadden zij van de wethouder begrepen dat wijziging van beleid (meer onderhoud) een kwestie van meer geld en dus politieke besluitvorming zou zijn. Daarom heeft BB de raad uitgenodigd. De leden van de agendacommissie voelden er niet zoveel voor om onvoorbereid op pad te gaan, dus vroegen ze een reactie van het College op de aantijgingen in die brief. Die kwam er zeer snel.  En wel enigszins gepikeerd.

 “Van structureel extensief beleid in onderhoud is dan ook geen enkele sprake, hiermee worden onze eigen medewerkers en die van Vebego/Hacron ernstig tekort gedaan.”, aldus het College.

De klachten over scheve lantaarnpalen en andere palen moeten doorgegeven worden en worden dan doorgaans binnen 72 uur verholpen. Een lijst met aandachtspunten aangereikt door BB  is reeds in behandeling. Het verwijderen van onderstambegroeiingen is iets uitgesteld vanwege de droogte en mogelijke schade aan bomen. Dat is allemaal bekend bij Bredevoorts Belang, volgens het College. Ook heeft Bredevoorts Belang een groot aantal klachten over het maaibeleid, de kanten e.d. bij de Grachten. Dit is volgens het College het pakkie an van het Waterschap. Wethouder Nijland zal daarmee contact opnemen. Kortom het lijkt erop dat het College het niet zo leuk vindt dat BB een kritische brief aan de raad heeft geschreven.

Stemwijzer

De griffier heeft een aantal mogelijkheden geïnventariseerd om ook in de gemeente Aalten rond de verkiezingen van maart 2018 een zgn. stemwijzer te introduceren. Dat kost rond de 10.000 euro en volgens de burgemeester bevordert dit de opkomst. PvdA, Progressieve Partij en ChristenUnie waren meteen enthousiast, het CDA twijfelde en HMV, Gemeente Belangen en VVD zagen het nut er niet van in naast alle discussieavonden die al georganiseerd zouden worden. Uiteindelijk ging een meerderheid accoord, dus u kunt uw stemvoorkeur volgend jaar bepalen thuis, achter de computer.

Plussenbeleid

De Provincie staat in uitzonderlijke gevallen toe dat boerenplaatsen groter mogen zijn dan 1,5 ha. Dan moet er een landschappelijk of dierenwelzijnsargument aan ten grondslag liggen. Meerdink van de HMV-fractie wilde dit een keer in de raad bespreken of het mogelijk was boerenbedrijven (huisplaatsen) te vergroten om  enorme stalbranden zoals in Erdichem te voorkomen. De andere fracties snapten daar niet veel van en wachten dus een voorstel af.

ARA Smart Industries

De regio Achterhoek organiseerde donderdag een avond over de kansen en toekomst van SMART-Industries. Die avond vond plaats bij ARA aan de Tweede Broekdijk te Aalten een uiterst “smart” bedrijf. De avond was bedoeld voor raadsleden uit de Achterhoek. Er waren niet heel veel Aaltense raadsleden omdat precies hetzelfde bezoek en programma ook al gevolgd was door de Aaltense raad plm. 3 maanden geleden.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nlCafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu