Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad.....

Toegevoegd op: 14-09-2017

Veel belangstelling voor sportparkt Zuid

Ze waren niet meer te tellen, zoveel enthousiaste sporters zich verzameld hadden voor het gemeentehuis van Aalten, om zoveel mogelijk support te geven aan het onderwerp van vanavond:  "SPORTPARK ZUID"....  De wens van al deze sporters, om er een multi-functioneel sportpark van te maken!  

De insprekers, het waren er zeven, gaven allen hun uitleg, wat de meerwaarde zal zijn van een gezamenlijk sportpark. Korfbal Aladna wil graag van klein, naar middelgroot. De druk op de vrijwilligers is nu te veel! Ze willen meer thuiswedstrijden, in plaats van verplichte uitwedstrijden. De Peddelaars willen vooral meer veiligheid inbouwen! Op de 400 meter baan. Ze hebben nu veel jeugdwedstrijden op de openbare weg! Ook de pas-opgerichte scootmobiel vereniging kan op het sportpark deelnemen!  "We hebben nu geen clubhuis", aldus dhr. Kraayeveld.  IJsvereniging de Hare, heeft veel problemen met het onderhoud van de huidige baan. Gras, plastic, veel blad verwijderen, enz. Een asfaltbaan zou veel gunstiger zijn! De reparatie van de eigen baan is niet meer mogelijk, peil van de baan zakt nu 2 centimeter per dag.. Brichbouw, sporten voor mensen met een handicap: wij willen onze mensen opleiden binnen de sport, door middel van alle deelnemende verenigingen, daarna kunnen deze leden aansluiten bij de reguliere sporten! We werken samen met Estinea, ons doel is: geen grens! We hebben op 15 locaties, 200 leden, hiervan kunnen er dan heel veel mee sporten indien we over kunnen gaan tot  Sportpark  Zuid! Zegt dhr. Inja.  Bovo, de Volleybalvereniging, we willen graag doorontwikkelen, aantal tournooien uitbreiden, geeft dhr. Lammers aan. Punt van zorg binnen de RTG is de fianciële onderbouwing en de gevolgen daarvan voor zowel verenigingen (contributieverhoging) als voor de gemeente. Daarover wordt in de raad beslist.

 

RTG Ruimte

De Raad van State wacht met de goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie over het PAS (Programma Aanpak Stikstof). Dat heeft tot gevolg dat er in het buitengebied niets meer gebouwd mag worden bij de “intensieve veehouderij”: geen dakkapel, geen loods en ook geen stal.

Daarom wil het College dat de Raad een “verklaring van geen bedenkingen t.b.v. projecten binnen agrarische bouwpercelen met de aanduiding intensieve veehouderij” afgeeft. Er zijn blijkbaar een aantal aanvragen die nu niet afgehandeld kunnen worden. Na toestemming van de Raad kunnen zij (voor eigen risico, mocht het Hof negatief beslissen) toch hun bouwplannen uitvoeren, mits het natuurlijk voldoet aan de eisen voor de omgevingsvergunning, o.a. niet méér ammoniak uitstoot.

Omdat het een vereenvoudigde procedure is, is het voorstel om het voor een gereduceerd tarief af te handelen.

 

Beggelderdijk

Enkele maanden geleden is er een onderzoek uitgevoerd naar de verkeersituatie op de Beggelderdijk. De conclusie was dat groot onderhoud voldoende was. Enkele fracties (HMV, GB en CDA) waren het niet eens met de conclusies van het rapport, de ambtenaar en de wethouder. In een motie werd gevraagd om een onderzoek naar de kosten van een opwaardering van de Beggelderdijk en van een nieuw alternatief tracé. Inclusief aanvullende kosten zijn de kosten van het onderzoeksrapport € 41.000,00

Er was nogal wat commentaar op de hoogte van het bedrag, met name door de indieners van de motie. De wethouder reageerde: de motie vroeg naar de “exacte kosten”. Ik geef daaraan gehoor met dit onderzoeksvoorstel, anders krijg ik later het verwijt dat het onderzoek niet juist was.

De Raad moet beslissen of ze akkoord gaan met dit bedrag.

 

RTG Bestuur en Financien

Het voorstel tot invoering reclameheffingen Dinxperlo leverde geen problemen op. Twee keer per jaar zullen ze vergaderen of er problemen zijn of dat er aanpassingen moeten gebeuren. Ze hebben contact met Aalten gehad SAP hoe ze het beste konden aanpakken.

De wethouder vertelde dat er in Aalten 3 ondernemers waren die problemen hadden met deze gemeentelijke heffing, dit lost de gemeente zelf op de stichting hoeft hier niets aan te doen.

Het voorstel tot vaststelling van de fractievergadering 2016 leverde geen enkele vraag op.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nlCafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu