Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 20-09-2017

Sportpark Zuid.
In de kern Aalten barst het Volksfeest los op donderdag,dus de meeste fractievergaderingen vonden op woensdag paats. De meeste fracties kregen bezoek van een delegatie  van het nieuwe bestuur van Sportpark Zuid. Op een nieuwe accommodatie willen 7 verenigingen samenwerken en hun activiteiten zelfs uitbreiden. Dat alles met een flinke aandacht voor mensen met een beperking. Dat past allemaal precies in de zgn. participatiesamenleving. De discussie in de raad gaat dan over geld. Er is nogal geknepen in de investeringsbegroting en ook in de jaarlijkse exploitatie. Dat betekent dat volgens sommige fracties, hoe interessant het idee ook is,  het hele plan op financieel drijfzand gebouwd is. Eigenlijk is dat ook zo gezegd door de fianciële afdeling van de gemeente. Toch wordt dit plan met dezelfde financiële onderbouwing  voorgelegd aan de raad. Die vindt dinsdasg plaats.
 
Achterhoeks Woon- en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO)
 
Ruim 150 belangstellenden kwamen maandag bijeen bij de Radstake om te luisteren naar en te praten over de woonwensen van de Achterhoekers. Uit allerlei geledingen waren ze gekomen: uit de politiek, bouwers, makelaars, belangenverenigingen, dorpsraden, enz. De meeste Aaltense partijen waren goed vertegenwoordigd en ook de wethouders waren er om naar de meningen te luisteren.
Als voorzitter van de portefeuillehouders opende wethouder Kok de bijeenkomst, waarna hij het woord gaf aan twee leiders van het onderzoek. Het onderzoek is in april begonnen, deze avond was het derde gedeelte van het onderzoek. Het tweede was de enquête in juni onder de bevolking naar de woonwensen en de beleving van de leefbaarheid. Er waren 11.500 formulieren ingevuld, die dus allemaal verwerkt moesten worden. 
Een heel korte samenvatting: de inwoners van de Achterhoek beoordelen hun leefbaarheid met een 7,8 (in 2012 7,9). Ze zijn over het algemeen tevreden over hun woning, maar iets minder over hun woonomgeving. Over (verkeers)lawaai en bereikbaarheid (openbaar vervoer) is men wat kritisch, maar men is wel weer tevreden over de voorzieningen in de buurt.
Ruim 90 % van de ouderen wil in hun huis blijven wonen (hoe lang?). De helft van de jongeren tot 30 jaar wil verhuizen naar een grotere- en/of koopwoning. Eén op de 4 jongeren vindt geen passend aanbod. Het sóórt huizen of het gebrek aan kwaliteit waren daarbij de minpunten.
De komende jaren groeit het aantal te bouwen woningen nog, met name door de stijging van het aantal 65+ers.
Het aantal 65-ers daalt echter al en tussen 2025 en 2030 daalt ook het aantal 65+ers. Dat betekent dat er nu nog 1600 woningen per jaar nodig zijn, maar vanaf 2030 (over 13 jaar al!) er elk jaar 2800 teveel zijn. Dat betekent dat er behoefte zal zijn naar een ander soort woningen en er dus meer gesloopt en/of verbouwd zal moeten worden.
Na de inleiding met heel veel grafieken werden de aanwezigen  in 7 groepen verdeeld om verder te praten over diverse onderwerpen, zoals: jongeren, ouderen, duurzaamheid, leefbaarheid, enz.
Aan de hand van stellingen (voor of tegen) werden de meningen gepeild van de aanwezigen.
Bij de groep van de jongeren werd er bijvoorbeeld voor gepleit om aandacht te schenken aan alle groepen: HBO-ers met een goede baan, maar ook voor laag opgeleiden met een minimaal inkomen. Flexibele woningen of tijdelijke woningen zijn geopperd als mogelijke oplossingen.
Het was jammer dat men gezien de tijd maar bij één van de interessante onderwerp aanwezig konden zijn. 
In december moet het rapport klaar zijn en kunnen de raden in de Achterhoek zich buigen over de conclusies. Veranderende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld andere leeftijdsopbouw, economische omstandigheden en lage rentestand betekenen voor de gemeenteraden dat zij zich elke paar jaar zullen moeten buigen over deze problematiek en hun beleid wellicht enigszins zullen moeten bijsturen. Sommigen wilden alleen maar bouwen, bouwen en nog eens bouwen, maar dat zal zeker geen duurzame oplossing zijn voor de toekomst. (verslag van Gerrit Stronks)
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nlCafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu