Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Burgerinitiatief energietransitie

Toegevoegd op: 22-10-2017

Het burgerinitiatief energietransitie vindt dat er sprake is van grote urgentie als het gaat om de energiesituatie. Denk aan de noodzaak van CO2-reductie, het akkoord van Parijs en het Nederlandse energie-akkoord.

Hoewel dit als geheel een mondiaal probleem is, hebben individuele burgers en organisaties ook in Aalten hun verantwoordelijkheid en belang inzake een energietransitie. Wij vinden dat de lokale overheid verantwoordelijk moet nemen om te informeren en te motiveren. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan het bevorderen van de gemeenschapszin t.a.v. dit onderwerp. Het is onvermijdbaar dat iedereen zich richt op zelf duurzaam handelen (op het gebied van verwarming, verlichting, mobiliteit etc.).

Ook door het pro-actief verstrekken van voorlichting en/of het treffen van ondersteunende maatregelen kunnen burgers en organisaties gestimuleerd worden tot het verhogen van duurzaamheid van woningen, energiezuinig handelen etc. De politieke partijen in Aalten is in een uitvoerige brief verteld dat er naar onze mening aan zeker drie zaken gewerkt zou moeten gaan worden door het gemeentebestuur:
1. Bewustwording bij burgers en organisaties ontwikkelen;
2. Concrete activiteiten starten en ondersteunen;
3. Duurzaamheid als urgent onderwerp (zo niet het meest urgente) meenemen in de permanente planning en controlecyclus.

Dat is van belang met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen, begin 2018. Wij hebben het voornemen om burgers te informeren over de wijze waarop energietransitie aandacht krijgt in de lokale verkiezingsprogramma’s.
In ons manifest en in de brief aan de politieke partijen geven we aan dat er nu veel acties gestart moeten en kunnen worden. Dit alles doen wij omdat er niet langer gewacht kan worden. De tijd is gekomen dat duurzaamheid en de energietransitie permanent op de agenda behoren te staan.

Het burgerinitiatief is in Bredevoort zelf al begonnen met het zoeken van alternatieve daken waarop veel zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Door daarin te participeren kunnen vooral de bewoners van dit beschermd stadsgezicht Bredevoort toch aan zonne-energie komen zonder panelen op hun eigen dak. We helpen de goede wegen te vinden voor advies en ondersteuning.

Wilt u meer informatie? Wilt u ons manifest lezen of een kopie van de brief aan de politieke partijen: stuur dan een e-mail aan jilt.sietsma@sietsmabv.nl , Marcel.Kingma@haarlemmermeer.nl , cor.burger@hccnet.nl , bert-en-ineke@kpnmail.nl of r.snoek@elektrokass.nl

De initiatiefnemers: Cor Burger, Marcel Kingma, Richard Snoek, Bert Weevers, Jilt Sietsma:
Vanaf 2 november aanstaande gaat het burgerinitiatief “live”.

We vragen dan belangstellenden uit Aalten zich aan te sluiten tijdens de bijeenkomst van het energie-café.


Bron:

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu