Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad.....

Toegevoegd op: 22-10-2017

Unicum in raadsgeschiedenis

Bij mijn weten is het de eerste keer in  minimaal 35 jaar dat er op de voorgeschreven datum geen  raadvergadering is. Waarom? Er waren geen agendapunten of voorstellen om te bespreken. Dus  had de agendacommissie besproken om in oktober  maar geen raadvergadering uit te schrijven. Hoe komt dat nu? Het college van B. en W. is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de raadvergaderingen. Zij legt stukken en voorstellen voor ter besluitvorming aan de raad. Die voorstellen en besluiten worden voorbereid door de medewerkers van de gemeente. Er is een soort bestuurlijke termijnagenda, waarop je kunt zien wanneer een bepaald voorstel voor besluitvorming aan de beurt komt. Dat heeft vaak te maken met  inspraak- en bezwaartermijnen, met onderzoeken die gedaan moeten worden, financiën die geregeld moeten worden. En als er dus vanuit de organisatie geen voorstellen komen, dan kan het College die ook niet voorleggen aan de raad. Een kwestie van een wat slechte planning.

Regio Achterhoek

Maar daarom niet getreurd. Om de raadsleden van de straat af te houden werden afgelopen dinsdag twee vertegenwoordigers van de Regio Achterhoek ingevlogen voor een discussie over de vorm van samenwerken in de regio. Dat gaat nl. niet zo van jetje. Er zijn wat nieuwe burgemeesters en die hebben geconstateerd dat de samenwerking te veel uitgaat van “what’s in it for me”.  Ja zeggen en nee doen, oud zeer niet kunnen vergeten. Daar zijn al wat raadsbijeenkomsten aan gewijd in de afgelopen jaren. Nu ligt er een voorstel hoe nu samen te werken in de Achterhoek. Waar iedereen het nl. over eens is, is dat de Achterhoek een sterk merk is. Waar je ook het een en ander onder kunt hangen: smart industry, groen en ruimte, toerisme, noem maar op. Maar daar houdt het dan ook wel zo’n beetje op. Gevleugelde termen in de samenwerking zijn altijd:  “we moeten nu tempo maken”,  “drán en vooruit”, “hand  aan de ploeg”.  Maar welke kant we op moeten, met welke ploeg in welke richting blijft altijd onbesproken. Het lobby-en voor een dubbelspoor doet niet zoveel pijn. Maar het “verdelen” van woningbouw, industrieterrein of subsidies des te meer. En dan moet elke wethouder daadkracht, eensgezindheid en “visie” tonen, maar aan het eind van de dag moet hij/zij wel thuis komen met een mooi resultaat voor zijn/haar gemeente. Zie hier het dilemma van samenwerken. Daarom is er een model voorgesteld met regietafels waaraan behalve de overheid ook ondernemers, onderwijs en bijv. zorgpartijen plaatsnemen. Die doen voorstellen aan het Dagelijks bestuur en het Algemeen bestuur. De raden worden betrokken door twee of drie keer per jaar Achterhoekraden te organiseren. Zoals Herman Finkers al zei: “Laat’n wij het maar eens probeer’n “.

Laborijn is ook een gemeenschappelijke regeling

De discussie over samenwerking ging donderdag  verder. Immers Laborijn (de organisatie die voor Aalten, Oude IJsselstreek en Doetinchem de participatiewet en de oude Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert) is ook een gemeenschappelijke regeling met een Algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een directie. En waar kan nu de raad invloed uitoefenen op het beleid? Immers de raad heeft de uitvoering uit handen gegeven aan die organisatie en het Algemeen bestuur is daarin het hoogste orgaan. Dat bestaat uit wethouders die als collectief nergens verantwoording aan verschuldigd zijn, maar individueel wel aan hun raden. Daar zit het haakje voor invloed. De raad kan de wethouder in het bestuur “opdragen” bijvoorbeeld  te ageren tegen projecten zoals met behoud van uitkering bloemenvouwen. Maar die wethouder is één stem in het AB. Dus als de andere gemeenten voor zijn, staat de raad met lege handen. Unaniem vonden de aanwezige raadsleden uit de drie gemeenten donderdagavond dat daar iets aan moest veranderen. Dat zou kunnen door een gezamenlijke radencommissie te vormen die gelijkliuidende adviezen aan hun wethouders mee zal gaan geven. De griffies van de drie gemeenten gaan dit uitwerken. Als dat lukt dan kunnen de gemeenteraden dus  meepraten en meebepalen welke doelgroepen op de arbeidsmarkt voorrang krijgen, welke steun werkzoekenden krijgen en welke faciliteiten de werkgevers kunnen krijgen.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nlCafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu