Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 27-11-2017

Eerst nog een paar activiteiten van de vorige week.
Gespreksbijeenkomst met NOVA 
De Nieuwe Ondernemers Vereniging Aalten (NOVA, voorheen FAM) kwam maandag 13 november bijeen voor haar najaarsvergadering.
Na de pauze was ook de gemeenteraad uitgenodigd om met de winkeliers/ondernemers te praten over onderwerpen voor de komende gemeenteraadverkiezing. Bijna alle partijen waren aanwezig.
De partijen konden om de beurt aangeven welke ideeën ze hebben m.b.t. het winkelcentrum en de winkeliers. Enkele punten die gemeld werden: goede parkeerverwijzing, actief adverteren in Bocholt, meer groen in de straten en bloeiende planten in de bloembakken, opvullen lege winkels, wandelen en fietsen stimuleren, aanpakken van de bouwvallen, aanstellen centrum manager, verplaatsen winkels naar het centrum.
 
RondeTafelgesprekken op dinsdag 14 november
De RTG Bestuur en Financiën was waarschijnlijk de kortste ooit. Er waren twee onderwerpen aan de orde die al in de commissie financiën waren voor besproken. Het ging over een “Accountants controle protocol” en een formele wijziging in het VNG statuut.
Er waren dan ook geen vragen en binnen vijf minuten kon de voorzitter de bijeenkomst afsluiten. 
 
Vanaf 1 januari 2018 wordt het Peuterspeelzaalwerk volledig omgezet in Peuteropvang. We krijgen nieuwe beleidsregels, die wettelijk vastgesteld worden. Dat bleek in het RondeTafelgesprek Samenleving.De Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. De nieuwe voorzieningen moeten ook per die datum voldoen aan de verscherpte kwaliteitseisen voor kinderdagverblijven. Ook is nu de Voorschoolse Educatie een heel belangrijk aspect in de nieuwe wet! Deze educatie is specifiek voor peuters, van 2 tot 4 jaar, die hiervoor geïndiceerd zijn/worden. 
 
Tenslotte was er in de RTG Ruimte één agendapunt, huisvesting voor de Oranjevereniging Barlo. Jarenlang hielden ze hun feest in een schuur bij een boer (LODO ). Daar kunnen ze niet meer terecht. Ze hebben hun oog nu laten vallen op één van de gebouwen van het voormalig asielzoekers centrum Groot Duenk. Nu het definitief dicht is wil de eigenaar, het COA, de gebouwen slopen. Het complex, de grond,  wordt daarna voor 1 euro overgedaan aan de gemeente. De Oranjevereniging ziet het als een ideaal plaatje om daar voortaan hun jaarlijkse feesten te houden, in een klein deel van het gebouw, met als mogelijkheid om er een grote tent naast te zetten. 
 
Excursie naar ECAL (ErfgoedCentrum Achterhoek en Liemers)
Het ECAL is het archief voor 8 gemeentes in de regio. Elke gemeente heeft een archief, na 20 jaar gaan de dingen die langer bewaard moet worden naar het regionaal archief ECAL in Doetinchem. Daar staat 10 kilometer aan documenten. In het archief kan maximaal 17 kilometer bewaard worden. De taak van ECAL is het goed beheren van deze documenten en het beschikbaar stellen stellen aan het publiek. Het archief behoort bij het Cultuur en Erfgoed Gelderland, dat ook veel activiteiten voor het behoud van de regionale cultuur uitvoert. Woensdag was er een voorlichting en excursie, 4 raadsleden waren aanwezig.
Statushouders en talentverbinder.
Maandag was er eerst een agendacommissie. Hier bespreekt men de agenda’s van de rondetafelegesprekken en de raad van de komende maand. Er werd stil gestaan bij de discussie over de regio Achterhoek: spreken we alleen over de concrete voorstellen of gaan we alle ins en outs, moet en zou kunnens over regionale samenwerking de revue laten passeren. Ook werd besloten om een proef te doen om meer raadsmededelingen als ingekomen stuk in de RondeTafelGesprekken te behandelen.
Daarna kwam er een uitgebreide voorlichting over de werkzaamheden van Figulus voor statushouders/vluchtelingen. Er zijn ongeveer 150 statushouders bij Figulus bekend; ze hebben soms een paar keer per week, soms 1 x per maand contact met Figulus. De wondere formulierenwereld is het grootste struikelblok bij het inburgeren. Ook de nieuwe Talentenverbinder (Richard Jongetjes) vertelde z’n pplannen. Het duizelde de raad bijna zoveel waren het er. Er is genoeg te doen voor mensen die zich vrijwillig willen inzetten. Houd de publicaties van Figulus in de gaten, of loop eens binnen en langs.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu