Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Jaaroverzicht 2017

Toegevoegd op: 24-12-2017

Het jaar 2017 kan voor de gemeente Aalten wel de geschiedenis ingaan als het jaar “van de burgemeesters”.  Zowel aan het begin als aan het eind van het jaar stonden en staan de nieuwjaarsrecepties in het teken van de burgemeester, terwijl in de tussentijd een waarnemer de hamer hanteerde.

Op 7 januari kon de bevolking afscheid nemen van burgemeester Berghoef in een volle en beveiligde sporthal in Dinxperlo. De muziek speelde een stuksken en Sandra van Reijs zong een liedje. Op 17 januari was er in ’t Noorden een officieel afscheid met sprekers, kadootjes, handjes, hapjes en drankjes. Op 23 januari maakte de raad kennis met de waarnemer, Arnold Gerritsen die op 24 januari aan de bak kon in een raadvergadering waarin de raad fors geld beschikbaar stelde voor de volgende fase verbouwing Dorpshuus IJzerlo. Diezelfde week begonnen de gesprekken met de buurthuizen en kulturhuser over de toekomstige financiering.

In februari vergaderde men voor het eerst in het nieuwe gemeentehuis. De raadzaal heet Bredevoortzaal. Men sprak over het noodzakelijke nieuwe groenbeleid. Onder druk van wat vragen uit de buurt en raad werden de pas geplante berken aan de Roelvinkstraat weer verwijderd. De overvolle hondenpoepbakken werden gemeld en geleegd, een foutje in de organisatie vanwege de overgang naar een andere ploeg, zo werd gemeld. Ook in februari werd Bredevoort opgeschrikt door twee miljoen liters mest die over het land stroomde vanwege een ongeluk met een mestsilo.

In maart organiseerde Estinea een speciale voorlichtingsavond over de verkiezingen in maart. Diverse fracties deden hun best de politiek in eenvoudige taal uit te leggen. Op 6 maart  kwam de commissaris van de Koning naar Aalten om over het profiel van de nieuwe burgemeester te spreken. In de raad ging het om de “representativiteitsverklaring” van de lokale omroep, zeg maar uitzendrecht. Dat werd de AFM Aladna. Tevens werd toen afgesproken een bredere discussie over de lokale media te houden. Die werd op 2 december georganiseerd door het team “Meet Up tegenlicht” van de Koppelkerk. Er waren ook landelijke verkiezingen. Met maar liefst twee kandidaten die gekozen werden en oorspronkelijk uit de gemeente Aalten komen: Maarten Hijink (Bredevoort, SP) en Lisa Westerveld (Lintelo, GroenLinks). In de buurgemeente Winterswijk ontstond ophef over windmolens langs de Goordiek. In de raad van april stelde Gerrit Migchelbrink (PP) daar vragen over. De antwoorden bleven erg lang uit, vond hij.

In mei stond de woningbouwplanning centraal. Dat leverde een forse aanvaring op tussen Meerdink en Kok. De eerste beweerde dat de verhuizing van de Spar naar het pand van garage ten Bruin niet door kon gaan vanwege het stoplicht model. Kok beweerde dat dit heel andere zakelijke reden van de aannemer had. De raad had in februari 2016 het aantal nog te bouwen woning rond 300 gezet. Nu ging het over de 500 tot 2025. Zo kunnen er in Barlo wat woningen bij komen en op de Haart. “Oudere “plannen zie je nu inderdaad wat sneller tot uitvoering komen (Kruittorenstraat). Vanuit Winterswijk kwam het bericht dat er een moratorium (bevriezing van de huidige situatie) komt voor de bouw van windmolens tot eind 2018.

In juni meldde het College dat de woningbouw langs de Bekendijk teruggebracht was tot 13 woningen. Op 17 juni kwamen er veel bezoekers af op het open huis in het nieuwe gemeentehuis. Gevolgd door een week waarin alle klassen van een bepaald jaar van Schaersvoorde een kijkje kwamen nemen en zich verdiepten in de democratie via een spel.

In juli wordt altijd de voorjaarsnota behandeld, soms ook samen met de jaarrekening over het vorig jaar. Een motie van HMV en PP om zonnepanelen op het stuk landbouwgrond aan de Sondernweg te zetten in plaats van dit voor een lage prijs terug te verkopen haalde het niet.  Ook berichtte deze maand het college dat het saneren van de grondvervuiling aan de Bekendijk een slordige 2 ton gaat kosten. In de vakantie kwam het college met wat belangrijke mededelingen: ze gaan akkoord met de plannen voor Sportpark Zuid, er moet gerekend worden met massale kap vanwege de essentakziekte, hierbij zijn ook essen betrokken aan bijv. de Zwanenbroekweg  en groenmedewerkers van Hacron gaan over naar de gemeente: hoe en wat blijft heel lang onduidelijk. In Bredevoort ziet een zelfbenoemd burgercomité voor duurzame energie het licht.

Een brief van Bredevoorts Belang over de onderhoudstoestand van diverse plekken in de historische stadskern schiet bij het College in het verkeerde keelgat: ze doen alles wat afgesproken is. Later in het jaar maken raadsleden en bestuur een rondgang en doet tijdens de begrotingsbehandeling het CDA het voorstel om verenigingen (bijv. de muziekverenigingen die de papierinkomsten moeten missen) onkruid te laten wieden. College en oppositie willen dat niet omdat dat verdringing van werk betekent.

In september steunde de raad St Maarten met een bescheiden bedrage en ging de raad met 21-0 akkoord met de plannen bij Sportpark Zuid in Aalten.

We zouden het bijna vergeten, maar de hele zomer had de vertrouwenscommissie stug doorgewerkt om de vacature voor de nieuwe burgemeester vervuld te krijgen. Dat is een strikt vertrouwelijke procedure. Maar op 9 oktober was er dan toch witte rook. De raad droeg de heer Anton Stapelkamp voor , tot dan burgemeester van Kapelle in Zeeland. De verdere benoeming bij de Kroon leverde ook geen problemen op, dus op 22 december wordt hij de nieuwe burgemeester van de gemeente Aalten en zwaait de waarnemend burgermeester Arnold Gerritsen af en keert weer terug naar Zutphen. Het een heeft niet met het ander te maken. Maar in oktober was er geen raadsvergadering: een unicum. Er waren gewoon geen agendapunten.

In november werd het rapport van de Rekenkamer aan de raad gepresenteerd. Met het commentaar van het College. Dat laatste was een beetje zuur. Deden zij het niet goed dan of zo. Terwijl bij sommige buurthuizen de zorg om de toekomst heel terecht is. Nu moeten deze zorgen en gegevens in beleid omgezet worden. Dat gaat nog even duren. November is ook altijd de maand van de begrotingsbehandeling. Dat gaat om geen klein bier (plm. 60 miljoen). Toch is er elk jaar wel weer een (klein) onderwerp dat de aandacht weet te trekken. Dit jaar de financiële nood van de muziekverenigingen. Het CDA stond alleen met hun idee om iets in het instrumentenfonds te stoppen. De andere fracties wilden liever een goede discussie waar alle richtlijnen tegen elkaar afgewogen worden . Dat wordt 2018.

In de raad van eind november werd een richting bepaald wat te doen met Groot Deunk. Per 1 oktober zijn daar de laatste asielzoekers vetrokken en nu wil de Oranjevereniging een deel van het gebouw behouden voor hun feesten. De overgrote meerderheid van de raad vond dat prima als het maar geen horecagelegenheid wordt. Dat zou het wel worden voorspelde HMV. In de RTG (Rondetafelgesprekken) werd nog gesproken over de belastingen over 2018, de stand van zaken in het najaar en de gang van zaken bij Laborijn (de organisatie die voor Aalten de re-integratie en de participatiewet verzorgt): kost een hoop geld en gaat over mensen die in een zwakke positie op de arbeidsmarkt verkeren.

Op 19 december in de raad wordt afscheid genomen van waarnemend burgemeester Gerritsen en wordt ook bekeken hoe we nu het best kunnen samenwerken in de Achterhoek. De één vindt dat minder nodig dan de ander.  Op 22 december om 15.00 ’s middags wordt de nieuwe burgemeester ingeluid en geïnstalleerd in het Schepersveld. Naast alle genoemde vergaderingen van de gemeenteraad waar de min of meer officiële besluiten vielen waren er gemiddeld wel twee interessante bijeenkomsten per week over bijv. het werk van Figulus, de buurthuizen, de voetbalclubs, de Omgevingswet enz.; te veel om op te nomen. Om in een paar regels een samenvatting uit zo’n 50 artikeltjes die ik dit afgelopen jaar voor u schreef te geven valt niet mee. Op de site van Bredevoorts nieuws staan ze nog allemaal, dus als u wilt nalezen wat er pakweg  in april gebeurde kunt u daar altijd terecht. De bedoeling van deze stukjes is al jaren om u op de hoogte te houden wat de gekozen gemeenteraadsleden zo’n beetje allemaal doen en vinden. Zo mogelijk van en over Bredevoort.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu