Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 24-02-2018

 
Steun voor kleine boeren.
Dinsdag was er de laatste raadsvergadering van de raad in deze samenstelling. Er werden enkele belangrijke besluiten genomen of voorstellen aangenomen. Ten eerste werd er na enkele jaren uitvoering gegeven aan een idee van de Progressieve Partij en het CDA om een speciaal ondersteuningsprogramma voor kleine agrariërs in het leven te roepen. Dit naar voorbeeld van o.a. Hof van Twente. Dit ondersteuningsprogramma moet er voor zorgen dat kleine boeren die het (bijna) niet meer kunnen bolwerken zo vroeg mogelijk hulp in roepen voor coaching, advies en wellicht financiering. Dit vanuit de gedachte dat men beter om “half twaalf” dan om “vijf voor twaalf” hulp kan inroepen. In dit programma wordt de hulp ingeroepen van zgn. “erfbetreders”, mensen die beroepshalve bij de boeren over de vloer komen (veeartsen, inspecteurs). De eerste stap is echter dat in de gemeente de plm. 275 boeren aangeschreven worden met de vraag of ze interesse en baat hebben bij een gesprek. Het college motiveert ditg als volgt:
 “De agrarische sector staat onder druk. Over de gehele breedte van de sector hebben bedrijven te maken met grote economische problemen en onzekere tijden, soms al jaren achter elkaar. Netwerk Boerenkans heeft binnen de Achterhoek aangezwengeld dat erfbetreders veel tragiek onder de oppervlakte constateren, maar niet weten hoe te handelen. Bekend is dat deze problemen een grote weerslag hebben op de persoonlijke situatie van de ondernemers, hun partners en gezinnen. De extreme situaties komen in het nieuws, echter zij vormen maar het topje van de ijsberg. Een toename van dierverwaarlozing geeft aan dat steeds meer agrariërs machteloos zijn in hun situatie. Men loopt hiermee niet te koop door schaamte en onmacht.”
Ook andere ondernemers?
Sommige fracties wilden dit ondersteuningsprogramma uitbreiden met “gewone” ondernemers en zzp-ers. Het werd jammergenoeg niet met zoveel woorden door de wethouder aangegeven maar alle ondernemers kunnen een beroep doen op het Bbz (Bijstandsbesluit Zelfstandigen). Ook boeren trouwens. Deze regeling voorziet in een krediet (lening) aan die bedrijven die tijdelijk zodanig in moeilijkheden zijn dat het inkomen van de ondernemer onder druk staat. Door een lening kunnen de noodzakelijke investeringen worden gedaan of schulden worden afgelost. Een tweede faciliteit die deze regeling biedt is dat er tijdelijk inkomensondersteuning verstrekt kan worden (tot aan bijstandsniveau). Het is jammer dat deze regeling zo slecht bekend is bij ondernemers en hun adviseurs. Op dit moment is er in Den Haag een werkgroep van ministerie en gemeenten aktief die probeert deze regeling te moderniseren en meer over het voetlicht te brengen.
De noodzaak voor een extra programma voor de boeren is gelegen in het feit dat het hier een specifieke sector bestreft die erg afhankelijk is van overheidsbeleid, wereldmarkt  en sectorspeifieke problemen (fipronil-affiare, exportbeperkingen). 
 
Kinderpardon
In deze laatste raadsvergadering ook een vrij unieke situiatie dat alle fracties achter een motie gingen staan die oorspronkelijk ingediend was door de Progressieve Partij en de ChristenUnie. Deze motie hield in een ernstig beroep op regering en parlement is om een oplossing te zoeken voor de ruim 400 kinderen in Nederland die vallen onder het kinderpardon asielzoekers , maar waarvan de ouders door allerlei omstandigheden niet helemaal aan de voorwaarden voldoen. Het gaat  dan m.n. over het meewerkcriterium: hebben de ouders voldoende meegewerkt aan terugkeer. En zijn zij voldoende in beeld geweest bij de Rijksoverheid. In sommige gevallen zijn de betrokken ouders wel in beeld gebleven bij de gemeentelijke overheid of bij scholen, maar niet bij de Rijksoverheid. Dan kan de aanvraag op het kinderpardon voor asielzoekers worden afgewezen. Het gaat om “gewortelde kinderen” : kinderen die vaak hier geboren zijn, naar school gaan en vaak de taal van het land dat hun ouders ontvluchtten niet spreken of verstaan. “Zij hebben in het land van oorsprong niets te zoeken”, aldus de indiener van de Progressieve Partij.  Ook in de gemeente Aalten en Oude IJsselstreek wonen deze kinderen. Vandaar dat de raad unaniem akkoord ging met een beroep op regering en parlement, hoewel dit in sommige gevallen dwars tegen  het partijstandpunt in de Tweede Kamer (o.a. CDA, VVD, ChristeUnie) in gaat.
Zo werd deze raadsperiode waardig afgesloten, aldus de indieners.
 
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu