Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad

Toegevoegd op: 05-04-2018

Als een langzame diesel
Wie had gedacht dat de nieuwe gemeenteraad vanaf vorige week donderdag nu full speed aan de gang ging, had het mis. De eerste week werd gevuld met formaliteiten en technische zaken. Zo kwam de voltallige raad  op dinsdag 3 april voor welgeteld 7 minuten bij elkaar om de voorzitters van de Rondetafelgesprekken te kiezen. Ook werd er een vaste commissie voor de geloofsbrieven benoemd. Als er dan in deze komende vier jaar eens een nieuw raadslid, nieuwe wethouders (wat nog moet gebeuren) “tegen het licht gehouden”moeten worden, dan is daar in elk geval een groepje raadsleden voor. De raadsleden kregen een heel mooi boekje waarin burgemeester Stapelkamp verslag deed van zijn “eerste 100 dagen” als burgemeester van de gemeente Aalten.  Hij maakt in dat geschriftje wat analyses, doet wat waarnemingen en komt ook tot een paar aanbevelingen. Hij is onder de indruk van het naoberschap, van Bredevoort en dat wat er allemaal georganiseerd wordt. Maar hij proefde ook nog een onderling onbehagen tussen Dinxperlo en Aalten. Veel aanbevelingen om onderlinge verhoudingen te verbeteren zullen ook om initiatieven van de burgemeester zelf vragen.
Hacken en lekken.
Donderdagavond was er voor de nieuw- en oudbakken raadsleden een intensieve avond over het gebruik van de informatievoorziening. Dan gaat het over de site, het gebruik van de i-pads en het gemeentelijk account. In een tijd van hacken en lekken zijn er ook voor raadsleden strikte voorschriften.
Ronde Tafelgesprek en informatie-avond.
Dinsdag 10 april zal dan het echte werk beginnen. Om 19.30 uur begint het Rondetafelgesprek Ruimte. Het gaat hier over de bouw van een vleesvarkensstal aan de Rengelinkweg. Daartegen zijn wat zienswijzen ingediend, maar het college wil een verklaring van geen bezwaar afgeven. Op verzoek van raadsleden wordt ook gesproken over het programma 2018 en verslag 2016 over handhaving. Tevens over het verslag van de uitvoering van het speeltuintjes-beleid. 
Op 12 april is er dan de informatie-avond over de mogelijke plannen bij de Slingeplas, althans het bestemmingsplan dat dergelijke plannen mogelijk moet maken. Onderstaande aankondiging was in de gemeentelijke advertentie te vinden.
Ontwerpbestemmingsplan Recreatiegebied De Slingeplas Bredevoort
 
Met ingang van 6 april 2018 ligt gedurende zes weken het ontwerp van het bestemmingsplan Recreatiegebied De Slingeplas Bredevoort ter inzage. Dit bestemmingsplan biedt ruimte voor verblijfsrecreatie, recreatieve voorzieningen en evenementen op het recreatiegebied De Slingeplas in Bredevoort. Dit plan is een uitwerking van de in 2016 vastgestelde gebiedsvisie Slingeplas.
 
Het plan is te bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0197.BP00085-ON01) of via onze website www.aalten.nl onder Inwoners/Bekendmakingen/Ruimtelijke plannen. Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp naar voren brengen. Zie procedures – uitgebreide procedures. 
 
Informatiebijeenkomst
Op 12 april 2018 van 19.30 uur tot 21.00 uur is er een informatiebijeenkomst in ’t Grachthuys, Kruittorenstraat 1 in Bredevoort. U kunt hier kennis nemen van het ontwerpbestemmingsplan en vragen stellen aan medewerkers van Leisurelands en gemeente.
 

Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu