Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 23-04-2018

 Nieuws van de voor-vorige week

Over de mislukte voorlichtingsavond over het bestemmingsplan Slingeplas is al voldoende gemeld. We wachten op een nieuwe mogelijkheid. Het is wel opvallend dat de organisatoren zich zo verkeken hebben op de belangstelling. Intussen werd bekend dat het grootse dance-festival dat gepland was bij de Slingeplas op 30 juni daar niet plaats vindt. Maar op het terrein bij de Hofnar in Aalten. We zullen zien.

Die vrijdag kwamen twee leden per fractie bij elkaar om onder begeleiding van een externe procesbegeleider te werken aan het raadsprgramma. Dat moet een soort routekaart worden waar het volgens alle partijen over zal gaan de komende vier jaar. Als die routekaart klaar is, wordt er een college samengesteld en die komt dan met een plan hoe die routekaart uit te voeren. Daaraan werd dus een dag gewerkt.

Nieuws van de vorige week

Op maandag ontving de gemeenteraad (en de media) een brief van de burgemeester waarin hij probeerde uit te leggen wat zijn bedoeling is met het 100-dagenrapport. Dit op verzoek van de fractievoorzitters. Dat had nl. nogal  stof doen opwaaien. Dagenlang beheerste –vooral de negatieve punten uit -dat rapport de streekpagina’s van de kranten. Het rapport zorgde ook voor instemmende reacties bij mensen uit de samenleving. Vooral van mensen die in hun ogen last hebben gehad van de besluiten van de gemeente. Ze worden allemaal verzameld en geanonimiseerd als ingekomen stuk ter inzage gelegd voor de komende raadsvergadering.

Privacy

Als u in het vervolg een brief schrijft aan de Raad of het College en die wordt ergens op de website of op een agenda van die gemeente gepubliceerd, hoeft u niet meer bang te zijn dat u naam bekend wordt. Zelfs in stukken van de Raad van State worden tot natuurlijke personen herleidbare gegevens weggelakt. Dit alles op grond van nieuwe Eurpopese verordeningen. Dus als u een bezwaar maakt tegen iets namens een stichting of vereniging, dan wordt de naam van die stichting of vereniging wel genoemd, maar de contactpersoon niet.

Informateur

In de procedure om te komen tot een nieuw college is afgesproken dat er eerst een raadsprogramma komt en dat dan een informateur gaat kijken of de juiste poppetjes en partijen erbij te zoeken zijn. De grootste fractie in de raad neemt daarin het voortouw en mag de informateur aanwijzen. De CDA-fractie gaat tijdens de raadsvergadering van 24 april voorstellen om Peter Drenth, voormalig CDA-wethouder van Doetinchem als informateur te benoemen. Hij gaat dan gesprekken voeren met alle fracties over onderwerpen als: hoeveel wethouders moeten er komen, wat zijn de belangrijkste thema’s, overeenkomsten en verschillen tussen de partijen en wat zijn de voorkeuren van de diverse fracties. Hoe dan precies het tijdschema wordt, wordt ook nog besproken in de agendacommissie van maandagavond.

Nieuws over deze week

Dinsdag komt de gemeenteraad bij elkaar en praat o.a. over de uitbreiding van een vleesvarkensstal van 1500 naar 3000 varkens in de buurtschap IJzerlo. De buren hebben bezwaar gemaakt want de buurman heeft o.a. last van COPD.


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties


Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu