Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Uit de gemeenteraad….

Toegevoegd op: 12-05-2018

Liefst twee avonden waren er nodig om de rondetafelgesprekken af te handelen deze week. Op maandag begon de commissie Financiën en bestuur met de uitgangspunten voor de begroting van volgend jaar. Die moeten nl. door de raad vastgesteld worden en aan de hand van die uitgangspunten gaat de organisatie aan het werk. Dus met hoeveel mogen de belastingen en rechten stijgen. Met hoeveel % worden de subsidies aangepast. Dat soort vragen. Dit keer was het een beetje moeilijk omdat nog niet bekend is wat de nieuwe raad allemaal voor wensen gaat afspreken met het nieuwe college.

Recyclingsbedrijf Aalbers

Daarna kwam het bestemmingsplan industrieterrein Westrand aan de orde bij de Zomerweg in Aalten. In totaal 5 ha groot, dat is ook het maximum. De rest van de plm. 10 ha die daar ligt wordt, zoals bekend terugverkocht als landbouwgrond. De heft van die 5 ha wordt verkocht aan Aalbers, de zand-, puin en afvalverwerker. De overige 2,5 ha krijgt hij in optie (tegen een vergoeding) voor 10 jaar. Aalbers wil het hele bedrijf van de Broekstraat verplaatsen; daar verkoopt hij de terreinen dan weer aan de buren die graag willen uitbreiden. Er waren zo’n 10 zienswijzen die  bijna allemaal ingingen op de mate van overlast die het bedrijf zal veroorzaken: stof, geur en vooral trilling. Dat laatste veroorzaakt door een mobiele puinbreker. Daar waren proeven mee genomen en volgens  het bedrijf en het college van B. en W. bleef alles binnen de normen. Dat geldt ook voor stof en geur. De Stichting Natuur- en Milieu wilde graag dat er een bredere groenbuffer op eigen terrein  zou komen. Alle omwonenden willen wel wallen en andere maatregelen tegen de overlast.  Er werden ook verschillende oplossingen genoemd bijv. het overkappen (intern) van de puinbreker. Het verweer van het bedrijf: ja maar het mag en kan binnen de regels, de uren worden beperkt, waarom zou je ons dan op kosten jagen door te eisen dat dit in een gebouw moet.  De besluiten zullen op 22 mei  in de raad genomen worden.

Kattenberg Aalten

Dinsdag werd een groot gedeelte van de avond ingenomen door de RTG waar de “ontwikkelingsvisie” van de Kattenberg in Aalten besproken werd. Er zijn daar behoorlijk wat problemen als vervuiling en verrommeling, (langdurige) leegstand, parkeerdruk. In een aantal sessies onder deskundige begeleiding hebben bewoners en eigenaren meegedacht. Daar is een “visie”uit voortgekomen. De bewoners waren daar in overgrote meerderheid bijzonder gelukkig mee: afbraak van Chinees en toevoeging van woningen, groen.  Aanpassing bij de leegstaande winkel van Buesink, omzetten naar wonen van Vermie. Wel was er een verontruste buurtbewoner die blijft wijzen op het gebrek aan parkeerplaatsen. Op basis van deze visie, dit streefbeeld worden uitwerkingplannen gemaakt die  natuurlijk ook erg afhankelijk zijn van geld. Dat werd dan ook duidelijk gemaakt: een visie is mooi, zeker als er leuke streefbeelden,  mooie fantasiefoto’s en ontwerpen in staan. Maar niet alles uit die visie, van die plaatjes wordt ook echt uitgevoerd. Wetten, bestemmingsplannen en  vooral financiën bepalen de haalbaarheid.

Slingeplas: hoe ver is het nu

De laatste weken wordt steeds vaker gevraagd : kan er eigenlijk nog wel iets gedaan worden aan die plannen van de Slingeplas? Hieronder een poging tot uitleg.

De gronden en plas zijn enkele jaren geleden verkocht  aan Leisurelands. Dat is een overheidsnv, waar de gemeente ook een klein aandeeltje in heeft. Het Recreatieschap dat tot dat tijdstip het beheer en onderhoud van 7 plassen deed, hield op te bestaan. In het overdrachtsdocument is een aantal afspraken gemaakt. Een er van was dat de gemeente Aalten met een gebiedsvisie zou komen wat er aan ontwikkelingsmogelijkheden wel en niet kon. En er staat in dat wanneer er bebouwd gaat worden dit niet meer dan 3% mag zijn. Leisureland heeft meer van die gebieden en overeenkomsten. Dus op grond van die overeenkomst is in 2016 een gebiedsvisie gemaakt. Die is grof: een aanduiding van gebruiksmogelijkheden (verblijfsrecreatie, groepsactiviteiten, dagrecreatie). Allemaal ook wat algemene termen die nog nauwelijks iets zeggen over de concrete invulling.

Deze gebiedsvisie is door de meerderheid van de raad goedgekeurd en kan dus dienen als basis voor de ontwikkelaar. Daarop is ook het huidige bestemmingsplan en inrichtingsvoorstel gebaseerd. Met minimaal één uitzondering. Tijdens de behandeling van de gebiedsvisie werd duidelijk  besloten dat de politieplas buiten de ontwikkeling en het plangebied zou blijven.

Nu is het bestemmingsplan dus ter inzage. Daar kunnen allerlei wijzigingen in aangebracht worden, van ligging van paden tot aantallen huisjes  of evenementen. Dan wordt het plan op onderdeel gewijzigd. Het hele plan kan ook afgewezen worden  en aan de ontwikkelaar gevraagd worden om met een beter plan te komen. Hij zal dan wijzen op die ontwikkelingsvisie. Daarin staan de randvoorwaarden waar hij zich aan te houden heeft. Echter heel veel rechtskracht heeft dat niet. De gemeenteraad kan te allen tijde alle wijzigingen aanbrengen of alle plannen steeds weer afkeuren. Daarvoor is wel een meerderheid in de raad nodig.

 


Bron: Joop Wikkerink

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nlAutorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu