Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Bredevoorts Belang: Laat uw stem horen over het project Ambthuis

Toegevoegd op: 20-06-2008

Foto: Berti Rave (privécollectie), het oude Ambthuis

Laat uw suggesties, opmerkingen e.d. horen vóór 1 juli!

Op woensdag 18 juni j.l was er een bijeenkomst in de Koppelkerk georganiseerd door De Woonplaats, Stichting Marga Klompé en de gemeente Aalten. Hier werden plannen gepresenteerd voor nieuwbouw op de plaats waar nu Betting Wooncentrum gevestigd is en de consequenties die dit kan hebben voor heel Bredevoort.

Als uitgangspunt is gekozen dat er zorgappartementen worden gebouwd ter vervanging van het huidige Sint Bernardus. Er ligt een duidelijke schets voor de herbouw van het oude Ambthuis, over de bebouwing van het overige terrein zijn nog veel onduidelijkheden. Voor een definitief vertrek van Marga Klompé uit Sint Bernardus is het eerst nog noodzakelijk dat er ruimte in de buurt van het Ambthuis wordt gevonden voor 6 extra appartementen en tevens moet de verkoop van Sint Bernardus voor elkaar zijn. 

Deze plannen bevatten nog veel onzekerheden en veel vragen. Er zijn dan ook diverse vragen gesteld door verschillende partijen naar aanleiding van de plannen.

Daaraan voorafgaand werd door de Vereniging Bredevoorts Belang ingesproken waarbij aandacht gevraagd werd voor de communicatie in het voortraject. Zij had graag gezien dat er, zoals beloofd, een vervolg was geweest op de bijeenkomst in het voorjaar van 2006. Toen leek er een aanzet te worden gegeven om met uiteenlopende partijen een visie te ontwikkelen. Een visie voor deze unieke kans om de ruimte die ontstaat nu de firma Betting verhuist optimaal in te vullen voor de komende decennia. Een echt open overleg over alle aspecten in deze zaak zodat twee partijen een dergelijke belangrijke kwestie niet alleen bepalen (zij het met goedkeuring van ons gemeentebestuur).

Om alsnog een discussie op gang te brengen zal de Vereniging Bredevoorts Belang een brief sturen met daarin verwoord vragen en opmerkingen in het algemeen belang die leven met betrekking tot deze plannen en het verzoek om hierover nader in gesprek te gaan.

Eventuele suggesties, opmerkingen etc. in het algemeen belang die niet of niet genoeg aan bod zijn gekomen op 18 juni kunt u vóór 1 juli schriftelijk inleveren bij een van de bestuursleden van Bredevoorts Belang of per mail zenden naar marijkehillen@gmail.com, graag met vermelding van naam en adres.


Bron:

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nlCafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl

  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu