Bredevoort

Kruidentuin
Bredevoort Boekenstad
Bredevoort Vestingstad
Dagje uit naar Bredevoort

Bredevoorts Nieuws

print deze pagina

Samenwerking in nieuwe opzet Boekenstad

Toegevoegd op: 29-05-2009

Gemeente in overleg met betrokken partners

De gemeente Aalten is in overleg met het bestuur van Stichting Bredevoort Boekenstad. De stichting kampt met financiële problemen en het ontbreekt aan middelen om promotionele of andere (nieuwe) activiteiten uit te voeren. De stichting heeft inmiddels het voornemen om zichzelf per 1 september aanstaande op te heffen. Samen met de stichting en de VVV worden de mogelijkheden besproken om via een andere organisatorische opzet de activiteiten voor Boekenstad toch voort te zetten.

De gemeente Aalten heeft in 2008 de subsidiestroom naar de Stichting Bredevoort Boekenstad geëvalueerd. Een groot deel van de subsidie gaat momenteel op aan personeels- en huisvestingskosten. De gemeente heeft in haar beleidsnota recreatie en toerisme 2009-2011 opgenomen dat Bredevoort mede als vesting-, kunst- en cultuurstad voor het voetlicht moet worden gebracht door promotionele activiteiten. Hier is momenteel geen financiële ruimte voor. Daarom zijn gesprekken gestart om een nieuwe vorm te vinden voor de samenwerking en hierdoor het project Bredevoort Boekenstad veilig te stellen. De stichting zorgt er in ieder geval voor dat het voorgenomen programma, zoals boekenmarkten, concerten en poëzienacht, voor dit seizoen doorgaat.

Project Bredevoort Boekenstad
Op initiatief van particulieren is in 1993 gestart met het project Bredevoort Boekenstad met als doel het weer meer leefbaar maken van de historische kern Bredevoort. Dit project werd mede mogelijk gemaakt met behulp van geldelijke bijdragen van de EU, provincie Gelderland en gemeente. In 1999 werd een onderzoek uitgevoerd naar het ambitieniveau Bredevoort Boekenstad en de realisatie hiervan. Er moest gewerkt worden aan een goede economische basis voor boekhandelaren en toename en verdere spreiding van het aantal bezoekers. Daarnaast stond verbreding en verdieping van het aanbod en professionalisering van de organisatie centraal. Tevens werd aanbevolen een fulltime professionele coördinator aan te stellen. Een verbeterde exploitatie en toename van sponsorbijdragen zou moeten leiden tot het kunnen afbouwen van de gemeentelijke subsidie. Op dit moment ontvangt de stichting € 50.000,- per jaar. De stichting ontvangt naast deze subsidie ook inkomsten uit haar eigen activiteiten zoals boekenmarkten en balie infocentrum. Deze inkomsten gaan echter op aan de organisatie van deze evenementen en de promotie van Bredevoort Boekenstad (folders, website en kosten evenementen). In het masterplan Bredevoort van de gemeente staat recreatie en toerisme, cultuurhistorie en het versterken van de economische potentie alsmede verdere professionalisering en continuering van het product Bredevoort Boekenstad centraal.
 

Stichting Bredevoort Boekenstad
Op dit moment wordt de stichting Bredevoort Boekenstad bestuurd door bestuursleden die uit verschillende Bredevoortse verenigingen afkomstig zijn of anderszins betrokken zijn bij Boekenstad. Zo hebben onder andere een vertegenwoordiging uit de BREM, Bredevoorts Belang en de Vereniging Bredevoorts Boekbelang zitting in het bestuur. Het team medewerkers dat werkzaam is voor de stichting bestaat uit betaalde krachten en vrijwilligers.


Bron:

<< Naar overzicht met laatste nieuws
Gesponsorde advertenties
Autorijschool Johan Kämink
The road ahead 4U
www.kamink.nl

Cafe-Rest. De Domme Aanleg
Spooktochten, smokkeltochten, themavonden, en andere evenementen
www.dommeaanleg.nl  Advertentie plaatsen Disclaimer Colofon Bredevoort.nu