16 nov

Koppelkerk: De lessen van Hannah Arendt en Rosa Luxemburg

Wat hebben de massale burgerprotesten van nu met Rosa Luxemburg en Hannah Arendt te maken? Een heleboel, stelt filosofe Joke Hermsen. Op zaterdag 16 november is Hermsen opnieuw in de Koppelkerk in Bredevoort om te vertellen wat we kunnen leren van deze twee politieke denkers voor het heden.

De burger aan zet

“Politieke kwesties zijn te serieus om alleen aan politici te worden overgelaten,’ meende filosofe Hannah Arendt. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat Rosa Luxemburg werd vermoord. Rosa Luxemburg (1871-1919) en Hannah Arendt (1906-1975) waren beiden politieke denkers die vanuit hun kritische reflectie op het kapitalisme en de moderne consumptiemaatschappij voor meer politieke participatie van de bevolking pleitten.

Het tij keren

Filosofe Joke Hermsen vraagt zich in haar nieuwste essay ‘Het tij keren’ in hoeverre de inzichten van Luxemburg en Arendt ons behulpzaam kunnen zijn bij de transitie naar een meer duurzame, menselijke en solidaire samenleving. Waarom pleitte Hannah Arendt in de jaren ‘70 – net als diverse demonstranten nu – ook al voor burgerlijke ongehoorzaamheid en burgerraden? Wat bedoelde zij daar precies mee? Waarom vonden zij en Rosa Luxemburg kritisch bewustzijn en ons vermogen ‘nee’ te zeggen belangrijke garanties voor democratisch gehalte van een samenleving?

Joke Hermsen

Joke J. Hermsen (1961) is schrijver en filosoof. Tot haar essayistische werk behoort onder meer Stil de tijd (Jan Hanlo Essayprijs 2011) en Kairos: een nieuwe bevlogenheid (shortlist beste filosofieboek van 2014) en Melancholie van de onrust (essay van de Maand van de Filosofie 2017).

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Datum: zaterdag 16 november

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren (gewenst): www.koppelkerk.nl