20 jun

Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief

De Koppelkerk nodigt op zaterdagavond 20 juni de boeddhistische leraar en schrijver Sebo Ebbens uit voor een online lezing over zijn nieuwe boek ‘Op de golven van geboorte en dood. Goed leven en sterven in boeddhistisch perspectief’.

Hoe kunnen wij omgaan met de grotere en kleinere overgangen in ons leven? En in het bijzonder aan de allergrootste overgang: die naar ons sterven? Als we inzien dat ons leven eindig is, zullen we meer aandacht besteden aan de kwaliteit van ons leven, stelt Tibetaans boeddhist Sebo Ebbens. Essentieel daarbij is om aandacht te besteden aan onze geest: ons denken, ons voelen en ons weten. Over deze onderwerpen is in het Tibetaans boeddhisme veel nagedacht en geschreven. In het Westen is dit gedachtegoed bekend geworden door de verschillende vertalingen en bewerkingen van het Tibetaanse Dodenboek.

Sebo Ebbens heeft geprobeerd om in zijn boek deze inzichten in hedendaagse Nederlandse begrippen te vertalen en toegankelijk maken. Ook heeft hij een website ontwikkeld die zowel het boek ondersteunt, als die belangrijke discussies over leven en sterven vanuit een boeddhistisch perspectief stimuleert (goedlevenensterven.nl).

Sebo Ebbens komt oorspronkelijk uit het onderwijs. Hij is gepromoveerd op zelfstandig leren en schreef samen met Simon Ettekoven drie boeken over effectief leren. Vanuit zijn ruim 40-jarige ervaring als Tibetaans-boeddhist schrijft hij de laatste jaren vooral boeken vanuit een boeddhistisch perspectief. ‘Stralend in de Wereld’ (over de vijf wijsheden in het Tibetaans boeddhisme) was de eerste, daarop volgde ‘VijfxEigen-Wijs (een praktisch boek over de vijf wijsheden voor jongvolwassenen) en recentelijk verscheen het hierboven genoemde boek ‘Leven en Sterven’. Dit laatste boek ontstond mede naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon.

De lezing vindt plaats via een online platform. Op de website van de Koppelkerk wordt via instructievideo’s uitgelegd hoe men deel kan nemen. Een half uur voorafgaand aan de lezing worden toehoorders wegwijs gemaakt in het online programma. Na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. De Tibetaans boeddhistische visie wordt daarbij gebruikt als spiegel voor het denken.

Locatie: www.koppelkerk.nl

Datum: zaterdag 20 juni

Tijd: 20.00 uur (online instructie: 19.30 uur)

Entree: € 10,-

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Meer info:

Sylvia Heijnen, codirecteur Koppelkerk

sylvia@koppelkerk.nl / 06 13 23 41 96