14 nov

Ik-mis-je-wandeling Bredevoort, zondag 14 november 14.30 uur

Op zondagmiddag 14 november wil Bredevoort stil staan bij de overledenen van wie wij gehouden hebben en die wij nu moeten missen. Het wordt de derde Ik-mis-je wandeling. De vorige keren merkten we dat deze vorm van herdenking veel mensen aanspreekt, zowel gelovigen als niet-gelovigen. Het is een moment om met elkaar even stil te staan bij de mensen die we missen, maar zeker ook een moment om te laten merken dat we er niet alleen voor staan en dat we er als gemeenschap voor elkaar zijn. Het is een gezamenlijk initiatief van Katholiek Kontakt Bredevoort en de protestantse gemeente van Bredevoort waarbij anderen zich aansluiten.

We houden rekening met de geldende corona-maatregelen en vragen daarom bijvoorbeeld om 1,5 m afstand te houden. Bij vragen hierover kunt u zich wenden tot Jos Wessels, jos.wessels.bredevoort@gmail.com of 06-20358315.

De Ik-mis-je-wandeling start om 14.30 uur op de Molenwal bij de molen De Prins van Oranje aan de Landstraat. Hans de Vries heet ons daar welkom en zingt enkele liederen. Vandaar wandelen we naar het plein voor het Ambthuis waar het katholiek kerkkoor voor ons zingt. Aan de achterzijde van de Sint Joriskerk staan we even stil staan bij het zogenaamde melaatsenluikje uit de middeleeuwen. Ook toen werden mensen in quarantaine gehouden vanwege besmettingsgevaar; via dit luikje konden ze de kerkdienst volgen. 

We wandelen verder door het Vestingpark. Bij de Lourdesgrot leest een kind van basisschool ’t Bastion een gedicht voor en we steken een kaars aan, voor allen die wij willen gedenken en die niet in Bredevoort begraven liggen. De tocht wordt voortgezet naar de begraafplaats Kloosterhof aan de Kloosterdijk. De jonge groep Koperblazersensemble Barlo-Bredevoort verzorgt daar de muziek. Dan krijgt iedereen de tijd om de plek te bezoeken waar men de eigen geliefden kan gedenken. Ieder krijgt daarvoor een graflicht uitgereikt. Wie liever naar de oude begraafplaats aan de Prins Mauritsstraat wil, is vrij om dit te doen. We sluiten samen de middag af met koffie en iets lekkers.

Een groot aantal organisaties uit Bredevoort en de buurtschappen werkt mee, te weten Katholiek Kontakt Bredevoort, de Protestantse Gemeente Bredevoort, basisschool ’t Bastion, Katholiek Kerkkoor, Blazersensemble Barlo-Bredevoort,  Bredevoorts Belang, Kloosters Belang, Haarts Belang, Molen Prins van Oranje, het Ambthuis, ‘t Koppelhuis en GUV Uitvaartverzorging.

Wij hopen dat u ook komt, zondag 14 november a.s. U bent van harte welkom.