14 okt

Kenniscafé: Boerenleed in de Achterhoek – Bredevoort 1572

De Tachtigjarige Oorlog en de daaropvolgende Gouden Eeuw worden vaak verteld vanuit het gezichtspunt van Holland en vanuit het perspectief van de machthebbers: een lange weg die uitmondde in een overwinning, namelijk in het ontstaan van Nederland.

Hoewel dit verhaal natuurlijk zeker verteld moet worden, belicht het gangbare narratief maar één kant van de medaille. Een kant die veel minder belicht wordt is hoe de Tachtigjarige Oorlog huishield voor het gewone volk, op het platteland.

Dit is veel minder een overwinningsverhaal, maar een verhaal van steeds nieuwe belegeringen. Wie er ook bezette – de Staatsen of de Spanjaarden – het ging in beide gevallen gepaard met grote vernielingen, plunderingen, honger en verkrachtingen. Deze gitzwarte zijde in de strijd voor vrijheid moet eerlijkheidshalve ook belicht worden.

Wat was de impact van de Tachtigjarige Oorlog op de Achterhoek? Hoe lieten de continue spanning, steeds wisselende machthebbers, angst voor plunderingen en honger hun sporen na in de Achterhoekse volksaard? Bepalen de verschrikkingen in zekere zin de Achterhoekse identiteit? Historici Theo Salemink en Leo Salemink geven in de maand oktober 2022 een lezing in het Kenniscafé van de Koppelkerk in Bredevoort met de titel ‘Boerenleed in de Achterhoek’.