9 okt

Paneldiscussie over de waardering van cruciale beroepen in de Koppelkerk

9 oktober VPRO Tegenlicht Meet Up Bredevoort

Paneldiscussie over de waardering van cruciale beroepen in de Koppelkerk

Cruciale beroepen zijn cruciaal voor het functioneren van de maatschappij. Worden die beroepen ook goed gewaardeerd? Wordt er naar docenten en zorgprofessionals geluisterd als er in Den Haag beleid bepaald wordt? Dit soort vragen staan op vrijdag 9 oktober centraal in de zesde online Tegenlicht Meet Up in de serie ‘De maatschappij van morgen’ die de Koppelkerk sinds de coronacrisis organiseert.

Meer geld naar cruciale beroepen?

In de afgelopen maanden zijn er felle politieke debatten gevoerd over de waardering van zorgprofessionals. De coalitiepartijen vinden de bonus voldoende en laten de salarisonderhandelingen aan de beroepsverenigingen, werkgevers en vakbonden over, terwijl de oppositiepartijen pleiten voor een structurele salarisverhoging die vanuit Den Haag wordt opgelegd. De felheid van het politieke debat wordt gekenmerkt door gehakketak over de vergadervormen en besluitvorming, terwijl de zorgprofessionals zich onvoldoende gehoord voelen.

De waarde van cruciale beroepen

De coronacrisis heeft meer dan ooit duidelijk gemaakt welke beroepen van essentieel belang zijn voor het draaiende houden van de maatschappij. Vanuit die maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en in te dammen, zijn er uitzonderingen en specifieke maatregelen getroffen voor de cruciale beroepen. Dit heeft maatschappelijk voor bewustzijn gezorgd en een nieuw maatschappelijk debat geopend: de lage lonen die die cruciale beroepen ontvangen in vergelijking met banen die er wellicht minder toe doen, moeten gelijkgetrokken worden of misschien zelfs wel omgekeerd. Veel van de debatten worden echter op politiek niveau gevoerd en niet voldoende rechtstreeks met de professionals met een cruciaal beroep. In de VPRO Tegenlichtuitzending ‘Mijn bullshitbaan’ wordt juist naar de maatschappelijke waarde gekeken van een beroep en daar een financiële waarde aan gegeven.

De onmisbaren zelf aan het woord 

In de VPRO Tegenlichtuitzending ‘De top der onmisbaren’ wordt een poging gedaan om mensen met een cruciaal beroep de maatschappelijke besluiten te laten nemen en de vele miljarden die er beschikbaar zijn voor de regering te verdelen vanuit hun visie op de maatschappij. Over de problemen die er in de maatschappij leven, zoals vooroordelen en racisme, maar ook over welke doelgroepen en terreinen er afhankelijk zijn van een bepaald beroep. Erik Luiten uit deze uitzending is tevens te gast in de VPRO Tegenlicht Meet Up in de Koppelkerk.

Programma en gasten

De Koppelkerk houdt op de Tegenlicht Meet Up op vrijdagavond 9 oktober vanaf 19:00 uur. Tussen 19:00 uur en 20:00 uur wordt de compilatie van de 2 genoemde uitzendingen getoond. Vanaf 20:00 uur volgt een panelgesprek met mensen met een cruciaal beroep vanuit Achterhoeks oogpunt. Zo vertegenwoordigt Wilco Zeper als IC-verpleegkundige van het SKB de zorgprofessionals. Eveline Zuurbier neemt deel aan het panelgesprek vanuit de journalistiek en Hans Mattijssen als docent in het voortgezet speciaal onderwijs. Richard Jongetjes verwoordt de noden van mensen in armoede. Vanwege de veelheid aan gasten en cruciale beroepen, is de line-up niet volledig. Na aanmelden kunt u zelf meepraten met de gasten vanuit uw eigen blik en wellicht in vertegenwoordiging van een ontbrekend cruciaal beroep.

(Panel)discussie via online platform

De Meet Up vindt plaats via Zoom en is op iedere willekeurige plek met internetverbinding te volgen via laptop, tablet, computer of mobiele telefoon na aanmelden via de website van de Koppelkerk (www.koppelkerk.nl). Deelname aan de Meet Up is gratis, een vrije gift is welkom.

Foto(s):

Corona in beeld in het SKB – Jennifer Grosman Fotografie