7 dec

Presentatie toekomst De Slingeplas- ‘t Broock

Vakantiepark De Twee Bruggen heeft het initiatief genomen om een mooi en samenhangend plan en toekomstvisie te maken voor het gebied rondom de Slingeplas in Bredevoort. 

Het eerste idee is inmiddels ruim een jaar geleden aan de inwoners van de gemeente Aalten bij ‘t Grachthuys in Bredevoort gepresenteerd.

Het draagvlak was dusdanig groot dat een verdere uitwerking in samenspraak met alle betrokkenen opgepakt is.

Na een intensief proces, begeleid door Buro Ontwerp en Omgeving, is in samenwerking met afvaardigingen van Sportvereniging Bredevoort, de gemeente Aalten, Bredevoorts Belang, direct omwonenden en diverse andere betrokken belangenpartijen hard gewerkt aan het realiseren van een ambitiedocument.

Het plan behelst o.a. het herinrichten van de westzijde van de Slingeplas, het verplaatsen van het sportpark van SV Bredevoort en daardoor de mogelijkheid om een ruim aantal nieuwe woningen te creëren voor Bredevoort.

Met veel genoegen nodig ik u uit om in een openbare bijeenkomst kennis te nemen van het werk wat het afgelopen jaar door de werkgroep is verricht waarna het document aan de gemeente zal worden aangeboden.

Tijdens de avond zal het plan gepresenteerd worden en zullen de betrokken partijen ingaan op het ambitiedocument.

Locatie: ‘t Grachthuys in Bredevoort

Datum: 7 December 2022

Tijdstip: Aanvang 19.30u