13 dec

Sint Jorisconcert op 13 december: Andrea Vasi en James Oesi


Het was voor eenieder een grote teleurstelling dat het concert van Combattimento op 8 november j.l. door de Coronamaatrelegelen niet door kon gaan, maar we kunnen nu hopelijk   op 13 december weer een Sintjorisconcert organiseren met medewerking van Andrea Vasi en James Oesi.We mogen maximaal 30 bezoekers in de kerk toelaten en daarom organiseren we weer, met zeer gewaardeerde medewerking van de Sint Joriskerk en het duo Andrea Vasi en James Oesi, twee maal een optreden (op flyer en affiche staat nog 65 in plaats van 60). Voor meer Corona-gerelateerde gegevens zie bij het Tenslotte.

Op 13 december zullen pianiste Andrea Vasie en Contrabassist James Oesi werken ten gehore brengen van Schubert, Debussy en Monti
Pianiste Andrea Vasi  won in zowel in 2004 als in 2006 prijzen tijdens de nationale finale van het Prinses Christina Concours
In 2006 stond zij in de finale van het Steinway Concours in het Concertgebouw te Amsterdam. Zij trad tweemaal op in Carnegie Hall in New York.
Andrea was speciale gast op o.a. het Gergiev Festival te Rotterdam, het Grachtenfestival te Amsterdam, en tijdens de ´International week´ aan het conservatorium van Graz (Oostenrijk). Momenteel is Andrea docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, en de TU Delft.
 
Contrabassist James Oesi  is sinds zijn komst in 2009 naar Nederland een bekend gezicht in de klassieke en moderne muziekwereld. Oesi studeert in 2012 af aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag, met een 10 + onderscheiding en hij wint de Fock Medaille voor beste solo examen van dat jaar.
James is initiatiefnemer en artistiek leider van het Dutch Double Bass Festival – het enige festival ter wereld waar de bas centraal staat.
Daarnaast is James Oesi veelgevraagd als moderne muziek ensemblespeler. Hij treedt op met Asko|Schönberg, Insomnio, Oerknal, Ives Ensemble en het prestigieuze Ensemble Modern.

Zie voor de deelnemende musici en het programma onze website

Tenslotte
Het concert vindt plaats op 13 december in de Sint Joriskerk, Markt 3, Bredevoort. Er zal twee maal drie kwartier opgetreden worden voor 30 bezoekers: van 14:30 tot 15:15 en van 15:45 tot 16:30. Opgave via de website is zeer gewenst; uw gegevens hebben we bovendien nodig voor een eventueel bron- en contactonderzoek. U kunt niet kiezen welke periode u wilt komen; de indeling in twee groepen bezoekers stellen wij vast op volgorde van opgave en in de week vóór het concert zullen we mailen op welke tijd u bent ingedeeld.
Wilt u met meerdere personen komen, laat één van hen dan reserveren voor allen; alleen dan bent u zeker van concertbezoek op dezelfde tijd. Heen en weer schuiven van de ene periode naar de andere is helaas onmogelijk.
We raden u aan kort voor het concert voor alle zekerheid onze website te raadplegen.
Wilt u zich houden aan onze aanwijzingen bij binnenkomst en vertrek?
Helaas is er in verband met het Corona-virus na afloop van het concert geen gezellig samenzijn mogelijk.
Bij de uitgang zal een vrije bijdrage met een richtbedrag van € 12,- worden gevraagd om het mogelijk te maken deze concerten te blijven organiseren.

Meer informatie vindt u op de volgende websites:
https://sintjorisconcerten.nl
https://andreavasi.com
http://www.jamesoesi.com