Sneller naar huis met nieuwe knie of heup

Patiënten die in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix een knie- of heupprothese krijgen, gaan na 1 of 2 dagen ziekenhuis alweer naar huis. Een nieuw revalidatieprotocol maakt dit mogelijk. Zo snel mogelijk weer normaal bewegen is heel belangrijk voor een voorspoedig herstel na een knie- of heupoperatie. Het  nieuwe begeleidingstraject rondom de operatie is hier op afgestemd, waardoor iemand sneller op de been is en snel weer naar huis kan.

Het uitgangspunt voor het nieuwe revalidatieproject was om de patiënt  na een knie- of heupoperatie zo snel mogelijk weer op de been te krijgen. Dat begint voor de operatie en bij de voorlichting. In de nieuwe aanpak worden kleinere groepen gevormd en is er meer ruimte voor individueel patiëntcontact en advies op maat. Een patiënt vertelt: “Bij de voorlichting wordt gekeken of een rollator of krukken beter bij je past. Hier kun je dan voor de operatie al mee oefenen. Ik had bijvoorbeeld te oude doppen onder mijn krukken en moest deze vervangen anders glijd ik uit met lopen. Het was fijn dat ik dit van te voren al wist.” Daarnaast wordt voor de operatie ook bekeken wat er verder nodig is rondom de ingreep. Is er bijvoorbeeld thuiszorg nodig? Dan nemen zij vooraf contact op met een patiënt om samen te bekijken wat nodig is.

Beweging stimuleren

Ook de rol van de verpleegkundige is veranderd in de nieuwe aanpak. De focus ligt op het zo snel mogelijk mobiliseren van patiënten na een operatie. Verpleegkundige Veronie Karnebeek vertelt: “In het ziekenhuis liggen associëren mensen nog altijd met ziek zijn en niet veel mogen doen. Maar als je een nieuwe knie of heup krijgt, ben je niet ziek. Het is juist belangrijk dat je zo snel mogelijk weer normaal beweegt. Vanuit deze gedachte benaderen we onze patiënten. We kijken vooral hoe we dit mogelijk kunnen maken. Is de patiënt nog wat misselijk of heeft hij pijn? Dan geven we daar passende medicatie voor zodat bewegen mogelijk is. De fysiotherapeut geeft uitleg over oefeningen en houding, en als verpleegkundigen zorgen wij er voor dat patiënten zo veel mogelijk bewegen. Door dit actief te doen met patiënten zijn er gemiddeld 2 – 3 dagen minder ziekenhuis opname nodig en kan iemand verder herstellen in de eigen omgeving.”

Vanuit diverse disciplines

Het aangepaste begeleidingstraject is tot stand gekomen door samenwerking met diverse disciplines binnen en buiten het ziekenhuis. Zo zijn fysiotherapeuten, de apotheek, transferverpleegkundigen, specialist(en), thuiszorgorganisaties en het verpleegkundig team betrokken. Door de korte lijnen en betrokkenheid kan er snel in het zorgproces met elkaar overlegd worden als dat nodig is. Dit draagt bij aan een voorspoedig herstel na een operatie. 

Ervaring van een patiënt

Meneer Schonewille uit Winterswijk heeft in  juni een nieuwe knie gekregen. Hij lag met twee gezellige dames op de kamer die ook dezelfde ochtend een nieuwe knie kregen. “Ik ben als tweede geopereerd en zat drie uur na mijn operatie alweer op de stoel naast het bed. Dit was erg fijn. Ook heb ik vrij snel geoefend met lopen en met traplopen.” Hij zag eerst wat op tegen de ruggenprik, maar dit viel hem heel erg mee. Hij voelde zich prima en mocht de volgende dag om twee uur alweer naar huis om verder te herstellen. “Mijn grootste wens is dat ik ooit weer samen met mijn zoontje op de BMX te fietsen, maar eerst ga ik het rustig aan doen.”

Meneer Schonewille heeft een knieprothese gekregen en kon de volgende dag weer naar huis.