17 juni 2021: online voorlichting over de bevalling en kraamperiode

Op donderdag 17 juni 2021 organiseert het Verloskundig Samenwerkingsverband Oost Achterhoek, waar het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) onderdeel van is, een webinar over de bevalling en de kraamperiode. Het webinar is bedoeld voor aanstaande ouders, als voorbereiding op de bevalling. Met dit webinar sluiten we aan bij een behoefte die er is onder zwangeren en hun partners, nu er al lange tijd geen reguliere voorlichtingsavonden meer kunnen plaatsvinden.

Het webinar duurt van 19.30 tot 21.30 uur en is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk woensdag 16 juni aanmelden via het www.skbwinterswijk.nl/agenda of op www.vsv-achterhoek.nl.

Programma

Een verloskundige uit één van de vijf praktijken, een verloskundige uit het SKB en een kraamverzorgster vertellen over de bevalling en de kraamperiode. Onderwerpen die aan bod komen zijn: het einde van de zwangerschap, hoe herken je het begin van de bevalling, de verschillende fasen van de bevalling. Maar ook geven de sprekers informatie over ‘wat als het anders loopt’, pijnstilling en de rol van de kraamzorg. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen.

Via Zoom

Het webinar wordt gegeven via de applicatie Zoom. Deelnemers die zich aanmelden, krijgen per
e-mail meer informatie over het volgen van een webinar via Zoom.

Organisatie

Het webinar wordt georganiseerd door het Verloskundig Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. Dat bestaat uit het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB), verloskundigenpraktijken in de Oost-Achterhoek en kraamzorgorganisaties uit de regio.