Zomeropenstelling Synagoge in Aalten

In de zomermaanden is de synagoge opengesteld tussen 14 juni en 10 september op de volgende dagen en op de volgende tijden:

Woensdagen tussen 13.30 en 16.30 uur,  donderdagen tussen 10.00 en 16.00 uur en op Open Monumentendag, zaterdag 9 september, tussen 10.00 en 17.00 uur

Voor groepen buiten deze tijden kan contact opgenomen worden via de website
www.synagoge-aalten.nl of
info@synagoge-aalten.nl

Aan de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge is door de Joodse gemeente het gebruik en beheer van de Synagoge toevertrouwd voor zover het geen Joodse erediensten betreft.
Op dit moment is het bestuur van de Stichting Vrienden van de Aaltense Synagoge bezig met het ontwikkelen van een nieuwe lijn aangaande de rondleidingen van scholen in de Synagoge. Dat houdt in dat we ons beraden op datgene wat geëxposeerd dient te worden en welk gedeelte van de Synagoge expliciet het karakter van de Synagoge weergeeft. Er is dit jaar geen zomerexpositie. Wel zijn de informatieborden van de expositie van afgelopen jaar, met het thema ‘Joods Verzet in de Achterhoek’ nog steeds te zien. Daarnaast proberen we zo veel als mogelijk digitale informatie toe te voegen. Dit kan in de loop van de zomer wijzigen.