Afscheid kinderraad 2019-2020

Afscheid kinderraad 2019-2020

Vertrouwensboxen voor alle basisscholen

Hoewel de ‘nieuwe’ kinderraad al is geïnstalleerd, deelt de ‘oude’ kinderraad aankomende week vertrouwensboxen uit aan basisscholen in de gemeente Aalten. In het kader van het thema ‘Zorgen voor elkaar’ heeft de kinderraad het afgelopen jaar het idee uitgewerkt om vertrouwensboxen aan te bieden aan basisscholen. Een vertrouwensbox is het middel om áltijd een plekje te kunnen geven aan moeilijke vragen, kleine of grote problemen, lastige gedachten en vertrouwenskwesties. Maar het kan ook een plek zijn voor leuke dingen, zoals ideeën of nieuwtjes.

Hans te Lindert: “Volgens de kinderraad kan de vertrouwensbox er hoe dan ook aan bijdragen om van school een (nog) prettige(re) plek te maken. En dat gunnen we alle kinderen en de mensen die er werken!”

Scholen worden geadviseerd één persoon aan te wijzen die in de vertrouwensbox mag kijken, bijvoorbeeld de directeur of zorgcoördinator. Diegene moet er uiteraard voor zorgen dat de brieven vertrouwelijk blijven en in gesprek gaan met de leerling waar de brief afkomstig van is. De vertrouwensboxen zijn gemaakt door leerlingen van Schaersvoorde.

Afscheid oude kinderraad

De kinderraad van het schooljaar 2019/2020 heeft vrijdagmiddag 20 november officieel afscheid genomen van de gemeente Aalten. In de raadszaal van het gemeentehuis werden zij bedankt door wethouder Hans te Lindert, die hen het afgelopen jaar heeft begeleid. Alle voormalige kinderraadsleden hebben een oorkonde ontvangen. “Namens de gemeente Aalten bedanken wij de kinderraadsleden voor hun inzet, betrokkenheid en enthousiasme. Mede dankzij hen is er namens alle kinderen van onze gemeente een stem uitgebracht over de invulling van het thema ‘Zorgen voor elkaar’. Wij wensen Angelina, Bart, Jop, Liese, Mats, Myrthe, Rinke, Rosanna en Zoë heel veel succes in het vervolgonderwijs!” aldus wethouder Te Lindert.