Afscheid voorzitter Bredevoort Schittert; Gino Takke


Aan alle vrijwilligers die, op welke wijze dan ook, betrokken zijn bij (Stichting) Bredevoort Schittert.

Beste mensen,

Sommigen van jullie zullen al wel iets hebben meegekregen op Facebook of in de wandelgangen, maar voor diegenen die het nog niet weten dit bericht.

Ik ga samenwonen met mijn Antonet en ik vertrek binnenkort uit het mooie Bredevoort om mij te gaan vestigen in het eveneens mooie Haaksbergen.

Dit houdt in dat ik met mijn activiteiten voor Bredevoort Schittert ga stoppen en mijn voorzitterschap van de Stichting per 1 juni a.s. overdraag aan Tjitske Woordes.

Dat stoppen stond al gepland voor 2021, maar gezien de huidige omstandigheden rondom het Corona gebeuren en mijn op handen zijnde verhuizing, is dit een mooi moment om de hamer nu al over te dragen.

Tjitske, heel veel succes in jouw nieuwe rol als voorzitter van dit prachtige evenement!

Ik heb sinds september 2015 met veel plezier aan het welslagen van ons evenement bij mogen dragen.

De goede sfeer binnen het bestuur en de fijne contacten met de bouwgroepen, de vele vrijwilligers, sponsoren, collega evenementen en de officiële instanties, hebben van mijn voorzitterschap een fijne en waardevolle periode gemaakt.

Het voelt een beetje raar om op deze wijze van elkaar afscheid te moeten nemen en niet onder het genot van een biertje, maar daar komt vast nog wel eens een gelegenheid voor.

Ik wens de Stichting, mijn medebestuursleden en jullie allemaal het beste toe en hoop dat wij nog vele jaren mogen genieten van een schitterend Bredevoort Schittert!

Tot ziens en bedankt!

Hartelijke groeten,

Gino Takke

Voorzitter Stichting Bredevoort Schittert