Ambitieplan Slingeplas – ’t Broock ter inzage

In het bijna afgelopen kalenderjaar 2022 is hard gewerkt aan het realiseren van een plan voor de herinrichting van het gebied Slingeplas-’t Broock.
In dit plan komen ambities op het gebied van wonen, sport, recreatie en historische waarde van Bredevoort samen.
Op woensdag 7 december is het ambitieplan in ’t Grachthuys gepresenteerd aan de Bredevoortse bevolking en vervolgens door Hendrik Jan Mensink namens de werkgroep aangeboden aan wethouder Hans te Lindert, als vertegenwoordiger van het college.

Het zal, zo is de verwachting, begin 2023 behandeld worden in de gemeenteraad. We hopen dat de raad instemt met het ambitieplan. Daarna zal een periode van voorbereiding en uitwerking van dit ambitieplan volgen.

Het bestuur van de vereniging Bredevoorts Belang wil alle inwoners de gelegenheid geven om nader kennis te nemen van het ambitieplan Slingeplas – ’t Broock.

Daarom ligt het uitgebreide ambitiedocument met ingang van zaterdag 10 december ter inzage op de VVV tijdens openingsuren.

De VVV (Markt 8 te Bredevoort) is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 – 15.00 uur

Vragen, opmerkingen, tips e.d. naar aanleiding van dit document kunnen worden gemaild naar bredevoortsbelang@gmail.com