Behoeftepeiling Uuthuuskes in Bredevoort

Uuthuuskes zijn kleinschalige, tijdelijke huurwoningen voor jongeren. De woningmarkt is erg krap voor deze groep. Bij voldoende animo worden er Uuthuuskes in Bredevoort gerealiseerd, waardoor jongeren kansen krijgen om zich in Bredevoort te vestigen. De eerste stap in de realisatie van UUTHUUSKES in Bredevoort is het peilen van de behoefte. Heb je als jongere uit Bredevoort en naaste omgeving belangstelling, meld je dan voor 15 februari ’22 aan door te mailen naar bredevoortsbelang@gmail.com

Het bestuur van de vereniging Bredevoorts Belang vindt het belangrijk dat jongeren, starters en senioren kunnen blijven wonen in Bredevoort en naaste omgeving indien ze dit willen.

Door de enorme krapte op de huizenmarkt zijn er op dit moment echter weinig betaalbare woningen voor hen beschikbaar. In onze overleggen met wethouder Kok is deze problematiek in de afgelopen 2 jaren meerdere malen besproken. In ons laatste overleg (najaar 2021) kwam de mogelijkheid op tafel om ook kleine flex-woningen voor Bredevoortse jongeren te realiseren. Net als in de andere kleine kernen.

In 2021 zijn er in de gemeente Aalten 10 Uuthuuskes gelanceerd, waarvan er inmiddels 8 zijn geplaatst. In eerste instantie waren deze Uuthuuskes bedoeld voor de 5 kleine kernen (Haart, De Heurne, Lintelo IJzerlo en Barlo) en kwam Bredevoort niet in aanmerking. Daar echter de woningnood vooral onder jongeren alleen maar toeneemt heeft de gemeente Aalten besloten, bij voldoende belangstelling, ook 2 Uuthuuskes te realiseren in Bredevoort. In het overleg met de gemeente is afgesproken dat Bredevoorts Belang deze behoeftepeiling uitvoert. Mocht er veel belangstelling zijn voor deze Uuthuuskes, dan zijn er mogelijkheden om 2 extra Uuthuuskes te plaatsen als daar een investeerder voor wordt gevonden.

Wat zijn Uuthuuskes?
‘Uuthuuskes’ zijn kleinschalige tijdelijke huurwoningen; ze zijn bestemd voor jongeren die een sociale en/of maatschappelijke binding hebben met Bredevoort en naaste omgeving (Klooster, Hollenberg) en ‘op zichzelf’ willen gaan wonen. Zo bieden we de jongere generatie kansen in de eigen regio en voorkomen we onnodige uitstroom.

Hoe zien de Uuthuuskes eruit?
De woonoppervlakte is ongeveer 60 m2. De Uuthuuskes zijn geschikt voor bewoning door 1 of 2 personen. De vorm van deze tijdelijke woningen kan variëren. Hierboven is een basisvariant weergegeven. De Uuthuuskes zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, waardoor ze bijna energie neutraal zijn.

Via de volgende links wordt meer achtergrondinformatie gegeven over het concept Uuthuuske. U kunt de online lancering van de eerste Uuthuuskes terugkijken. Hier wordt in het kort door de betrokken partijen toelichting gegeven op het proces en op de vraag ‘wat maakt een Uuthuuske nu zo bijzonder?’. Ook is het unieke productie- en bouwproces van de Uuthuuskes te zien. Er is ook een aftermovie beschikbaar, hierin ziet en hoort u in het kort wat een Uuthuuske is.

Voor wie zijn de Uuthuuskes?
De woningen zijn bedoeld voor starters/jongeren met een sociaal en/of maatschappelijke binding met Bredevoort en naaste omgeving. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om jongeren die hier woonachtig zijn (geweest) , actief zijn bij een vereniging of werken in de kern of directe omgeving.

Wat is de huurprijs van een Uuthuuske?
De huurprijs wordt te zijner tijd nader bepaald. Deze is namelijk mede afhankelijk van de kostprijs van de bouwmaterialen. Wel is zeker dat de huurprijs onder de grens voor huurtoeslag zal liggen.

Hoelang mag je wonen in een Uuthuuske?
De woningen worden verhuurd middels een jongerencontract. Dit betekent dat als je jonger bent dan 28, je maximaal 5 jaar mag huren. Ben je 28 jaar of ouder? Dan krijg je een huurcontract van maximaal 2 jaar.

Heb je belangstelling voor een Uuthuuske?
Heb je belangstelling? Meld je dan, met een korte motivatie, bij de vereniging Bredevoorts Belang. Bij voldoende belangstelling gaan gemeente en Bredevoorts Belang aan de slag om de Uuthuuskes z.s.m. te realiseren. Als jij je belangstelling kenbaar hebt gemaakt, word je door ons op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en verdere procedure.

Wanneer worden de Uuthuuskes gebouwd?
Uuthuuskes worden in de fabriek gebouwd. Voor de Bredevoortse Uuthuuskes is nog geen opdracht gegeven. Eerst zal de behoefte aangetoond moeten worden en het college van B&W moet hiervoor nog in overleg met de raad voor het beschikbaar stellen van budget.

Hoe verloopt de toewijzing?
De toewijzing van de woningen verloopt via een plaatselijke toewijzingscommissie onder verantwoordelijkheid van de vereniging Bredevoorts Belang. De commissie zal in eerste instantie bekijken of de gegadigden aan de voorwaarden voldoen en of ze in staat zijn om de huur te betalen.

Wie is de verhuurder van de Uuthuuskes?
De woningen worden verhuurd door de Achterhoekse Wooncoöperatie (AWC). AWC is een initiatief van de vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) Gelderland. Op deze manier is het mogelijk om woningen beschikbaar te hebben en te houden voor lokale jongeren. Zodra de plannen concreet worden zal de vereniging Bredevoorts Belang lid worden van de AWC.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Je vindt informatie op de site van de gemeente Aalten Uuthuuskes in kleine kernen – Inwoners – Gemeente Aalten en op de website van de vereniging DKK Gelderland.

Daarnaast kun je contact opnemen met het bestuur van de vereniging Bredevoorts Belang via ons emailadres bredevoortsbelang@gmail.com of één van de volgende bestuursleden aanspreken: Jochem Meulenbeek, Daan Migchelbrink, Ap te Winkel.