Bekendijk-Zuid Bredevoort

De omgevingsvergunning voor de eerste fase van het plan is verleend. De eerste fase bestaat uit de verbouw van de voormalige knopenfabriek tot supermarkt en vier woningen en de (her)inrichting van het omliggende (parkeer)terrein. In de bijlages vind u het besluit omgevingsvergunning, de bouwtekening en het inrichtingsplan.

Als u vragen heeft over dit project kunt u contact met het klantcontactcentrum via 0543 – 49 33 33.

Met vriendelijke groet,

ing. I.J. (Ivo) van der Hoogte

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling