Dodenherdenking 2024

Indrukwekkende Dodenherdenking Bredevoort, ondanks stortbui

Uitgerekend bij de start van de Dodenherdenking brak er een stortbui los boven Bredevoort. Dat had circa 100 inwoners niet weerhouden om naar het oorlogsmonument op de Ambtshof te komen, onder wie veel kinderen. Dat waren er ongeveer evenveel als vorig jaar. Het beste bewijs dat de Dodenherdenking in Bredevoort leeft.

Door Jos Wessels

Wie is er nog trots op onze vrijheid en democratische rechtsstraat?

Burgemeester Stapelkamp ging in zijn toespraak in op het grote leed in de jaren 1940-1945. Dat leed heeft vele sporen nagelaten, tot op de dag van vandaag. Nooit meer oorlog! was de optimistische leus na 1945. We bouwden een vrije samenleving op met een democratische rechtsstaat, vrijheid en welvaart. Met een nauwe samenwerking tussen landen in Europa. Maar hoe is het nu? Wie is er nog dankbaar en zelfs trots op onze rechtsstaat. Wie wordt nog blij van Europese samenwerking? Hoe is het mogelijk dat in ons land veel joden geen keppeltje meer durven dragen en zich hier niet veilig voelen? We gedenken de slachtoffers van de oorlog niet beter door actief bij te dragen aan een verantwoordelijke samenleving. En luisteren en ruimte geven aan anderen met een afwijkende mening.

Muziek, kranslegging en defilé

De Dodenherdenking was geopend door het leggen van een krans door burgemeester Stapelkamp en Stan de Slegte, lid van de kindergemeenteraad. Na de twee minuten stilte speelde muziekvereniging BAMM twee coupletten van het Wilhelmus. Voor het eerst werd er ook een krans gelegd door een vereniging. Dit jaar door Schutterij Wilhelmina, de officieren waren allen in uniform aanwezig. Tot slot droeg Stan de Slegte een gedicht voor en toen was het tijd voor het defilé. Intussen begon het met de regen te minderen.

Foto: Burgemeester Stapelkamp en Stan de Slegte hebben een krans gelegd bij het Bredevoortse oorlogsmonument. Foto Jos Wessels

Foto’s Jos Wessels