Een mooie samenwerking voor de vergroening in Aalten

De gemeente Aalten had al jarenlang de wens om het centrum van Aalten nog aantrekkelijker te maken met gevelgroen. Bij de uitwerking van het centrumplan van 2009 is het gevelgroen helaas niet meegenomen uitvoering.  Hier komt al zeer spoedig verandering in en de eerste werkzaamheden zijn al uitgevoerd.

Stichting Aalten Promotie is gevraagd, door de gemeente Aalten, de ondernemers in het centrum te benaderen voor medewerking aan het mogen planten van gevelgroen bij hun panden. S.A.P. kreeg hierbij van het overgrote deel van de Aaltense Ondernemers een spontane toezegging en het plan werd door hen toegejuicht. Het grootste deel van de kosten wordt door de gemeente gedragen en Stichting Aalten Promotie en de Nova zorgen met vrijwilligers voor de verzorging van het gevelgroen.

Voor het spannen van de draden waarlangs het gevelgroen gaat groeien is dankbaar gebruik gemaakt van het aanbod van Figulus welzijn om hun vrijwilligers te vragen wanneer nodig. De klussers van de Klussendienst van Figulus zijn in dit project benaderd om te helpen met dit vakkundige klusje.  En afgelopen week zijn op circa honderd plekken in het centrum de draden gespannen door de klussers. Hiermee zijn de eerste stappen gezet naar een Groener Aalten.
De komende weken zullen de werkzaamheden rondom het komende gevelgroen doorgaan.

Bij het project van het gevelgroen zijn naast Figulus, de gemeente Aalten, Stichting Aalten Promotie en Nova betrokken.  Bij het kiezen van de groenblijvende beplanting maakt SAP dankbaar gebruik van de adviezen van Lageschaar Vaste Planten en Boomkwekerij Rendering. Een mooie samenwerking voor het groen, waarvan bekend is dat één beplanting van gevelgroen net zoveel stikstof uit de lucht haalt als één boom!