Extra financiële steun voor activiteiten en initiatieven

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Aalten heeft geld gereserveerd voor een tijdelijke subsidieregeling in het kader van corona. De regeling is bedoeld als extra stimulans voor organisaties en initiatieven om (weer) activiteiten te organiseren nu er steeds meer mogelijk is.

Wethouder Joop Wikkerink: “De aanhoudende maatregelen en beperkingen door het coronavirus hebben effect op het welzijn van ons allemaal. Tegelijkertijd staan sociaal maatschappelijke organisaties financieel onder druk, omdat activiteiten noodgedwongen stilstaan of alleen op afgeslankte wijze plaats kunnen vinden. En dat terwijl het juist nu zo belangrijk is om initiatieven en activiteiten, gericht op het voorkomen en herstellen van sociale schade, te stimuleren. Die stimulans bieden we met de ‘Tijdelijke subsidieregeling stimulering sociaal maatschappelijke activiteiten in de coronaperiode’.”

Voor bestaande en vernieuwende activiteiten

De tijdelijke subsidieregeling loopt vooralsnog tot 31 december 2021. Gemeente Aalten trekt er maximaal 100.000 euro voor uit. Organisatoren kunnen per activiteit of initiatief een subsidie aanvragen van maximaal 3.000 euro voor:

•    bestaande activiteiten die vanwege de beperkende coronamaatregelen op een andere manier georganiseerd moeten worden. Of die door de recente versoepelingen weer herstart kunnen worden, maar waarvoor dan wel extra kosten gemaakt moeten worden;

•    nieuwe/vernieuwende activiteiten en/of initiatieven, die juist door de omstandigheden van de coronacrisis zijn geïnspireerd. Deze activiteiten zijn er op gericht om op een creatieve manier, binnen de geldende maatregelen, de negatieve gevolgen van de beperkingen voor het sociale leven te voorkomen of te verbeteren.

Breed inzetbaar

De activiteit of het initiatief moet gericht zijn op (een grotere groep) inwoners van de gemeente Aalten. De subsidie kan worden aangevraagd door in de gemeente Aalten actieve sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties, en door lokale vrijwilligersinitiatieven. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd mag indirect een positieve bijdrage leveren aan de lokale economie, maar mag qua opzet geen specifiek commercieel doel hebben of commercieel belang hebben. Er kan voor meerdere activiteiten en initiatieven subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van 6.000 euro per aanvrager.

Op www.aalten.nl/corona staan alle voorwaarden van de tijdelijke subsidieregeling en is informatie over het aanvragen van een bijdrage beschikbaar.

Maatwerkregeling en structurele subsidie blijven beschikbaar

Voor sociaal maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties die door de corona-maatregelen zodanig in financiële problemen komen dat hun voortbestaan wordt bedreigd, stelde het college in maart 2020 al een beoordelingskader voor financiële steun vast (maatwerkregeling). Ook besloot het college om de jaarlijkse gemeentelijke subsidies, als bijdrage om sociaalmaatschappelijke activiteiten te kunnen organiseren, gewoon uit te betalen. Ook hiermee kregen organisaties financiële armslag om eventueel een activiteit aangepast te kunnen organiseren. De nieuwe tijdelijke subsidieregeling is niet van invloed op de maatwerk-regeling en de structurele algemene subsidieregeling. Ook de projectsubsidieregeling en het Naoberfonds blijven normaal van kracht.