Extra sport- en spelactiviteiten tijdens Sportcarrousel 

Op vrijdag 20 mei organiseren studenten van het Graafschap College die mee hebben gedaan aan een maatschappelijk diensttijd project een sport- en spelmiddag op het terrein van Sportpark Zuid. De spelmiddag is een aanvulling op de bestaande sportcarrousel en wordt in samenwerking georganiseerd met Brichbouw sportondersteuning en stichting Figulus Welzijn. Tijdens het project hebben de studenten van de opleiding Sociaal Werk tussen de 16 en 23 jaar gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling, daarnaast leren ze nadenken over hun eigen kwaliteiten, en hoe ze deze in zouden kunnen zetten. Ook worden zij geactiveerd om hun kwaliteiten in te zetten om als rolmodel voor andere jongeren te kunnen fungeren. De activiteiten vinden plaats tussen 14:30u en 16:30u. Voor de deelnemende jeugdigen zal gezorgd worden voor een gezond tussendoortje.