Het boek ‘Bezield Erfgoed’ gaat voor een tweede ronde

In september 2019 verscheen het boek ‘Bezield Erfgoed’ dat werd uitgegeven door de Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten-Dinxperlo-Wisch (ADW). Het boek geeft een  mooi overzicht van de monumentale schatten in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo en de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, De Heurne, Aaltense Heurne, IJzerlo, Lintelo en ’t Klooster. “Aangezien het boek meteen uitverkocht was en er nog steeds vraag naar is, willen wij het boek opnieuw uitgeven, tenminste wanneer er voldoende animo voor is”, vertelt auteur Jos Wessels.

Door Iris Jansen

Wessels: ”In het boek zijn zo’n 550 bouwwerken uitgelicht die een rijks- of gemeentelijke monumentale of karakteristieke status hebben. Dat kunnen boerderijen, villa’s, woonhuizen, molens, fabrieken maar ook grensstenen zijn. Daarnaast worden ook de 559 straten, paden en ‘gängeskes’ in de gehele gemeente Aalten benoemd en beschreven wat betreft ligging, straatnaamgeving en verdere bijzonderheden. Het boek geeft ook veel kijkplezier, want ruim 600 foto’s uit het heden en verleden geven een inkijkje in het cultuurhistorisch erfgoed van dit mooie stukje Achterhoek. Het is werkelijk bijzonder dat er nog zoveel fotomateriaal te vinden was. De collecties van Ben Maandag, Bertie Rave en wijlen Leo van der Linde waren een fantastische bron waarmee we het boek konden sieren”.

Herziene druk

Het was enorm veel werk voordat het eerste boek op de plank lag maar de informatie die je wilt publiceren moet gewoon kloppen. Gedurende zes jaar ben ik bezig geweest met onderzoek en het verzamelen van informatie. In het boek zijn dan ook de bronvermeldingen onder aan de pagina’s te vinden. Voordat we overgaan tot een- hopelijk- tweede druk, ben ik nu bezig om zoveel mogelijk adressen na te gaan en waar nodig, veranderingen in de tekst aan te brengen.

In een aantal jaren kan er het één en ander veranderen. Zo zijn er helaas enkele karakteristieke panden, die geen monumentale bescherming hebben, gesloopt en zijn er ook weer enkele nieuwe straatnamen bijgekomen. Het is natuurlijk veel werk, maar je kan wel stellen dat ik er ook ‘bezield’ door wordt om steeds weer zoveel historisch erfgoed in onze gemeente te kunnen aanschouwen”, vertelt Wessels.

Naslagwerk

“Het boek geeft ook een inkijkje in de ontstaansgeschiedenis van ons landschap en een prachtig overzicht van de plaatselijke geschiedenis per dorp en per buurtschap. Maar het is niet alleen een interessant naslagwerk voor de mensen die hier geboren zijn, het is ook een mooi boek om cadeau te geven”, aldus Wessels.

“Maar voordat we het drukproces in werking zetten, willen we graag polsen hoeveel animo er voor het boek is. Tot eind mei kunnen belangstellenden mij een mail sturen met naam, adres en telefoonnummer en het aantal boeken dat men wil bestellen.

Dat verplicht nog tot niets, maar geeft wel een indruk of een herdruk lonend is.

Het boek gaat iets boven de 30,- Euro kosten en de verschijningsdatum is dan op medio november vastgezet; dus een mooi sinterklaas- of kerstgeschenk”, besluit Wessels met een knipoog.

Bij belangstelling gaarne mailen tot eind mei op het mailadres van Jos Wessels

jos.wessels.bredevoort@gmail.com