Hoe realiseren we voldoende betaalbare woningen in Bredevoort?

Het zal niemand ontgaan zijn: De krapte op de woningmarkt is enorm. Wekelijks kun je er op allerlei media over horen en lezen en, als je tot de categorie behoort die er de dupe van is, het aan den lijve ondervinden. Want als je jongere of starter bent of een kleine beurs hebt en nog geen eigen woning dan is de situatie op de woningmarkt er één om moedeloos van te worden.

Vereniging Bredevoorts Belang richt zich op een aantal speerpunten. Het belangrijkste speerpunt is de leefbaarheid voor de inwoners en de vitaliteit van Bredevoort en naaste omgeving. Het laatste anderhalf jaar is binnen dat speerpunt de krapte op de woningmarkt een maandelijks terugkerend agendapunt op de bestuursvergadering. We hebben net als andere belangenverenigingen als Bredevoorts Belang naar het gemeentebestuur aangegeven dat er in de woonvisie van de gemeente meer aandacht moet komen voor de positie van jongeren, starters en mensen met een kleinere beurs.

Enkele jaren geleden was de gemeente zeer terughoudend met het afgeven van nieuwe bouwvergunningen. Er werd toen nog uitgegaan van krimp. Inmiddels (nu de Achterhoek al 5 jaren niet meer krimpt, maar zelfs licht groeit) ziet de gemeente de noodzaak in van een extra impuls op de woningmarkt. Begin oktober heeft het college haar woningbouwstrategie aangepast en het beoogt aantal nieuwbouwwoningen voor de gemeente Aalten tot 2030 opgehoogd van 500 tot 800 woningen. Voor Bredevoort zijn dat naar verhouding 53 woningen. We moeten ons daarbij wel realiseren dat in dat getal de al in aanbouw zijnde woningen worden meegerekend zoals bijvoorbeeld de 4 woningen op de plaats van de voormalige Hondagarage.

Het bestuur van Bredevoorts Belang voert regelmatig overleg met het gemeentebestuur om samen te zoeken naar mogelijkheden om deze woningen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Ook hebben we in het afgelopen jaar deelgenomen aan lokale en regionale themavonden over dit onderwerp. Het bestuur wil zich in de eerste plaats inzetten voor betaalbare woningen voor jongeren en starters omdat die het momenteel het moeilijkst hebben op de woningmarkt. Eén van de grote vraagstukken is het vinden van bouwlocaties, die liggen niet voor het oprapen. Dat wordt iets voor de lange termijn.  Echter er zijn op de korte termijn wellicht toch wel wat kleine mogelijkheden. Zo wordt er o.a. samen met de gemeente gekeken naar tijdelijke betaalbare huisvesting zoals bijvoorbeeld in de vorm van Uuthuuskes. Ook is woningsplitsing in buitengebied een mogelijkheid of het plaatsen van woningen in de plaats van leegstaande agrarische gebouwen.

Nog dit jaar zal Bredevoorts Belang, samen met andere organisaties die daar een rol in willen spelen, een informatieavond organiseren met name rond het thema ‘woningen voor jongeren en starters’. De avond is tevens een behoeftepeiling, wat zijn de wensen en behoeften van woningzoekers in deze groep?

Voor het bestuur staat als een paal boven water dat, wil Bredevoort vitaal blijven, we er in ieder geval voor moeten zorgen dat ook jongeren en starters een betaalbare woning kunnen vinden in Bredevoort. ’Een evenwichtige leeftijdsopbouw van de bevolking is zowel van belang voor de leefbaarheid als voor de vitaliteit Van Bredevoort en naaste omgeving.

We willen alle Bredevoorters en bewoners uit de naaste omgeving oproepen om mee te denken over de vraag hoe we dit knelpunt kunnen aanpakken. Heb je vragen, zie je kansen, wil je meedenken, neem dan contact op met het bestuur via dit mailadres: bredevoortsbelang@gmail.com