Inclusie, gelijke kansen en samenwerking centraal in Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten heeft op 20 juni het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. Dit IHP beschrijft de gezamenlijke toekomstvisie van de gemeente en de schoolbesturen op het ‘onderwijslandschap’. Gemeente en schoolbesturen zetten hierbij in op de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s).

Belangrijkste uitgangspunt is de visie ‘It takes a village to raise a child!’ (‘It takes a village’ is de titel van een boek dat Hillary Clinton schreef over jeugdbeleid, de titel ontleende zij aan een Afrikaans gezegde). Het beeld van dat dorp is een metafoor voor het jeugdbeleid in de gemeente Aalten. Opgroeien gaat meestal gewoon goed met ouders die hun best doen, met daaromheen een netwerk van opa’s, oma’s, vrienden, leerkrachten, ooms en tantes en buren. En als het even niet of minder goed gaat, is er altijd wel iemand die helpt. Voor de meeste kinderen en gezinnen werkt het zo. Maar soms zijn draagkracht en draaglast niet in evenwicht met elkaar en is er iets extra’s nodig. Soms zelfs zoveel dat er specialistische hulp ingeschakeld moet worden. Gemeenten en scholen hebben beide wettelijke verantwoordelijkheden hierin. Het gaat in het bijzonder om de Jeugdwet, de wet Passend Onderwijs en de wetten voor het Primair en het Voortgezet Onderwijs.

Wethouder Hans te Lindert: “Onze visie op jeugdbeleid, tezamen met onze wettelijke taken, maakt samenwerking tussen gemeente, scholen en zorgaanbieders meer dan ooit van groot belang. De vorming van IKC’s draagt bij aan deze integrale benadering. Hierbij is samenwerking tussen alle partijen die rondom kinderen en hun ouders staan van groot belang. Juist als partijen elkaar weten te vinden én vindbaar zijn voor kinderen en hun ouders, zetten we een belangrijke stap naar die ‘village’ waarin het prettig en gezond opgroeien is.”

Iedereen doet mee

Belangrijk onderdeel van de genoemde samenwerking is ‘inclusiviteit’ en ‘kansengelijkheid’. Accent-bestuurder Ruud Kraaijvanger hierover: “Als schoolbesturen vinden we het ontzettend belangrijk dat álle kinderen gelijke kansen krijgen en dat we streven naar zo inclusief mogelijk onderwijs, zo nabij mogelijk. Hierin vinden onderwijs en de gemeente elkaar, want ook van de kant van de gemeente Aalten weten we dat een belangrijke doelstelling is dat iedereen mee kan doen.”

Afzonderlijke besluiten op basis van de visie

Met het vaststellen van het IHP door het college is een klap gegeven op de gezamenlijke visie voor de toekomst voor wat betreft het onderwijs in de gemeente Aalten. Over ieder concreet (ver)bouwproject dat voortvloeit uit dit plan, wordt te zijner tijd een afzonderlijk besluit genomen. De komende jaren -het IHP heeft een looptijd van zestien jaar- zal onderwijshuisvesting dus geregeld terugkeren als onderwerp in de Aaltense politiek.

Raadsbesluit

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om het IHP vast te stellen. Op dit moment gaat het plan daarvoor de beeld- en oordeelsvormende fase in van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal in verschillende bijeenkomsten, voor en na het zomerreces, spreken over het IHP. Een besluit wordt in september verwacht.