Inzet Henk Heijnen voor Oude Helenakerk Aalten wordt grensoverschrijdend beloond

Op 25 oktober jl werd in Borken (D) de Felix Sümmermann Preis uitgereikt: een prijs voor burgers die zich inzetten voor monumentenzorg in het district Borken, met betrekking tot de redding, de instandhouding, de restauratie en het onderhoud van monumenten..

Er waren 4 prijswinnaars en daarnaast 10 genomineerden die een erkenning kregen van het districtsbestuur. Ook Henk Heijnen uit Aalten was voorgedragen voor deze prijs, hij won niet maar is toch zeer blij verrast. Heijnen reageert verheugd: “Een hele eer dat mijn werk voor de Oude Helenakerk wordt gezien en gewaardeerd, ook in Borken. En ik ga gewoon door want er is nog veel werk te doen!”

De Aaltense bouwondernemer Henk Heijnen zet zich al bijna 50 jaar in voor het behoud en de restauratie van de Oude Helenakerk in Aalten; het Godshuis in het centrum van Aalten mag tot één van de oudste kerken van de Achterhoek gerekend worden. Zijn betrokkenheid bedraagt verschillende zaken; naast meerdere periodes als ambtsdrager, was hij jarenlang als timmerman en ondernemer deskundig en intensief betrokken bij restauraties en onderhoud van de kerk. Met name de grafkelder van baron Hambroick en barones Welvelde die Heijnen in 1973 vond in de kerk, is van grote grensoverschrijdende waarde.

Daarnaast probeert Heijnen, samen met andere betrokkenen, met eindeloze toewijding het tij te keren van de dreigende verkoop van de kerk aan de Stichting Oude Gelderse Kerken. Er is veel verzet onder de Aaltense bevolking tegen de verkoop, een petitie in 2020 leverde respons van zo’n 700 handtekeningen op vóór behoud en tégen de verkoop aan Stichting Oude Gelders Kerken. Wanneer er uiteindelijk een definitief besluit word genomen is nog onbekend.

Ofschoon de Aaltense Oude Helenakerk niet in de Kreis Borken ligt, is Heijnen toch voorgedragen. Tijdens de bouw van de kerk zo’n 800 jaar geleden bestonden er immers nog geen duidelijke landsgrenzen. Daarmee kun je de Oude Helenakerk zien als gedeelde geschiedenis van zowel Nederland als Duitsland; zo dachten Dr. J.W. Maris en zijn vrouw, die deze voordracht van Heijnen verzorgden. Het echtpaar is, net als Heijnen, nauw betrokken bij de Oude Helenakerk. Ze woonden enkele jaren in Duitsland waardoor ze bekend zijn met de Felix-Sümmermann-Preis, een cultuurprijs die elke 3 jaar wordt toegekend.

Momenteel investeert Heijnen in een pand, liggend tegenover deze kerk, om hier een particulier museum op te richten waar -onder andere- vondsten uit de kerk zullen worden geëxposeerd; het HelenaHuis. De gevonden grafkelder van baron Hambroick en barones Welvelde is nauwkeurig nagebouwd en staat in het HelenaHuis, hun stamboom en verhalen vormen een belangrijk onderdeel van het museum. Ook wordt hierover momenteel een boek geschreven. De verwachte opening van het HelenaHuis is begin april volgend jaar. Naast de verschillende vondsten uit de kerk, krijgen de schilderijen en het levensverhaal van Piet te Lintum een vaste plek, samen met exposities van steeds wisselende regionale kunstenaars.