Koot stopt met de Zwaan in Bredevoort

Nog dit jaar wil Paul Koot, sinds 2001 eigenaar/exploitant van de Zwaan in Bredevoort stoppen met zijn zaak op de hoek Prinsenstraat/Landstraat in Bredevoort. Daarin speelt zijn leeftijd (75 jaar) en corona een belangrijke rol. Bovendien vindt Koot dat deze mooie plek met grote uitstraling een meer intensief gebruik van het complex verdient. Iets wat hij niet meer kan geven. Het weekend van za 26 en zo 27 september zal daarom zijn laatste reguliere weekend open zijn. Daarna is hij tot de verkoop van de panden, af en toe nog open om de boeken en curiosa uit de zaak te verkopen.

De laatste jaren was de Zwaan m.n. in de weekenden open als museum-en/of boeken-, en/of huiskamercafé. Paul Koot begon met zijn partner Joke Stam de zaak einde 2001. Joke kookte en zorgde met haar verzameling voor een zeer authentieke uitstraling. Paul deed de bediening. In 2005 kocht Joke een eigen pand aan de overzijde van het kruispunt om daar een curiosazaak in te beginnen. De beide zaken hadden daarbij doelgroepen die goed op elkaar aansloten met het terras als centrum. Koot begon met jazzgitarist Bill Arensma een muziekcafé in de Zwaan dat 10 jaar succesvol op zaterdagavond cq zondagmiddag live-optredens in de Zwaan organiseerde. Vorig jaar sloot Joke haar curiosawinkel omdat ze naar Noord-Holland wilde verhuizen, haar geboortegrond.

De Zwaan zal einde van dit jaar te koop worden aangeboden. De panden, in delen anno 1500 aan de binnenkant van de stadsmuur ontstaan als herberg, kunnen onder de nieuwe eigena(a)r(en) op diverse manieren worden benut. Koot geeft de voorkeur aan herstel van de oude functie van herberg,(dus drinken, eten, verblijven en activiteiten) maar sluit een ander gebruik niet uit. Daarbij komen diverse modellen aan de orde, die in het najaar met een architect worden uitgewerkt. De monumentale historische uitstraling blijft daarbij uitgangspunt.