Lezing in HelenaHuis; Geloven in eigen taal

Donderdag 3 november is dominee Hans Hinkamp te gast in het Helenahuis in Aalten. Hij zal hier spreken over het onderwerp ‘geloven in de eigen taal’. De middag begint om 15.00 uur.

Regelmatig klinkt de opmerking dat de streektaal, het Nedersaksisch, een uitstervende taal is. Maar wie zich er wat meer in verdiept zal ontdekken dat er de laatste jaren juist heel veel belangstelling voor is en dat er verrassend veel nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn. De eigen taal leeft en vele streektaalliefhebbers en organisaties geloven hier heilig in.

Eén van die organisaties is de werkgroep Dialect en Religie, verbonden aan het Erfgoed Centrum Achterhoek Liemers (ECAL). Als lid van deze werkgroep zal dominee Hans Hinkamp vertellen over de waarde en de kracht van de streektaal op het gebied van religie of zingeving.

Hij gaat in op de rol van de streektaal in zijn eigen kerkelijk werk als predikant en geeft, aan de hand van diverse vertaalvoorbeelden, een kijkje in de kunst van het vertalen van religieuze teksten. De werkgroep zorgt voor passende teksten voor kerkdiensten in de streektaal, zowel Bijbelgedeelten als liederen.

Zoals ds. Hinkamp het zelf omschrijft: “Het is monnikenwerk en soms een heidens karwei…” De middag begint om 15.00 uur, de entree bedraagt 5 euro. Aanmelden kan telefonisch of via e-mail.

Locatie: HelenaHuis, Landstraat 11, Aalten.
W www.helenahuis.nl
M 06-34464392
E contact@helenahuis.nl