Nieuwe Raad van Toezicht voor SKB geïnstalleerd

Per 1 januari is er voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een nieuwe Raad van Toezicht benoemd. De Raad van Toezicht bestaat uit vier nieuwe leden, een vijfde lid wordt nog geworven. Het moment van aantreden van de Raad van Toezicht valt gelijk met het moment waarop het SKB verder gaat als zelfstandig ziekenhuis.

Voorzitter van de kersverse Raad van Toezicht is de heer Henk Pijlman. De overige leden zijn mevrouw Tineke Tromp, de heer Peter Littooij en de heer Paul Verploegen. De benoeming is voor een periode van vier jaar.

De rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen het ziekenhuis. De rol van de Raad van Toezicht is het toetsen van het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht beoordeelt dus of de Raad van Bestuur bij het maken van beleid en de uitvoering daarvan let op het belang van de organisatie. Daarnaast of het beleid en de uitvoering bijdragen aan het maatschappelijke doel van de organisatie.

Ook benoeming van een nieuwe bestuurder behoort tot de taken van de Raad van Toezicht. Met de werving van een nieuwe bestuurder gaat de Raad van Toezicht als eerste aan de slag even als het werven van een vijfde lid voor de eigen Raad van Toezicht.