Nieuwsbrief Bredevoorts Belang #1

Beste leden van Bredevoorts Belang en andere belangstellenden,

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar is er volop nieuws te melden! Er is een update van de gemeente Aalten over het ambitieplan Slingeplas-het Broock, we doen verslag van de vele werkzaamheden die door vrijwilligers zijn verricht in het Vestingpark en we lichten toe hoe het bestuur van Bredevoorts Belang de eerste stappen gezet heeft tot het opstellen van een Dorpsontwikkelingsplan – en daarvoor opzoek is naar werkgroepleden!

Ook is er onder andere een terugkoppeling van Bredevoort Schittert over de brainstormavond, zijn er nieuwe data voor de reanimatie/AED herhalingscursus, is er reuring bij de VVV, kijken we terug naar NLdoet, bieden we informatie over mortuarium Kloosterhof en is er een nieuw bankje tegen eenzaamheid…

Veel leesplezier! Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan

Bestuur Vereniging Bredevoorts Belang
bredevoortsbelang@gmail.com