Nieuwsbrief Bredevoorts Belang #1

Beste leden van Bredevoorts Belang en andere belangstellenden,

Allereerst willen we u het beste wensen voor het nieuwe jaar. Laten we hopen op een goed 2022, waarin we samen met elkaar mogen genieten van alles wat ons mooie stadje te bieden heeft. Bredevoorts Belang zal zich ook dit jaar weer inzetten op de pijlers leefbaarheid, toerisme & evenementen en het historisch karakter van Bredevoort.

We starten deze nieuwsbrief met een belangrijk item; Een behoeftepeiling voor Uuthuuskes in Bredevoort! Uuthuuskes zijn kleinschalige, tijdelijke huurwoningen voor jongeren. De woningmarkt is erg krap voor deze groep. Bij voldoende animo worden er Uuthuuskes in Bredevoort gerealiseerd, waardoor jongeren kansen krijgen om zich in Bredevoort te vestigen. In het eerste bericht van deze nieuwsbrief leest u er meer over. We vragen iedereen die belangstelling heeft zich te melden via bredevoortsbelang@gmail.com.

Verder geven we een update over de ontwikkelingen rondom de parkeerproblematiek in het centrum, is de klankbordgroep van de Toekomstvisie Slingeplas bij elkaar geweest en zijn er plannen voor een elektrische deelauto in Bredevoort. En meer!

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Bredevoorts Belang