Nieuwsbrief Bredevoorts Belang #3

Beste leden van Bredevoorts Belang en andere belangstellenden,

Na het zomerreces is het bestuur van Bredevoorts Belang weer voortvarend van start gegaan. In deze nieuwsbrief leest u onder andere waar we allemaal vertegenwoordigd waren. Ook geven we onze visie op de problemen rondom wonen in Bredevoort, met daarbij acties voor de nabije toekomst. 
In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat het bestuur van Bredevoorts Belang middels een brief naar de gemeente, aandacht heeft gevraagd voor de parkeerproblematiek in het centrum van Bredevoort. In deze nieuwsbrief leest u de reactie.
Verder vertellen we waar de appels uit de boomgaard in het Vestingpark naartoe gaan, hoe we omgaan met de WBTR, wat er met het archief van de vereniging gebeurd is en u leest een update over het bushokje aan de Tramstraat.

Wij wensen u veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Vereniging Bredevoorts Belang

Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen