Nieuwsbrief Bredevoorts Belang

Beste leden van Bredevoorts Belang en andere belangstellenden,

Begin juli hield het bestuur van de Vereniging Bredevoorts Belang de algemene ledenvergadering. We waren verheugd dat we deze in ’t Grachthuys konden organiseren, fijn om onze leden weer in levende lijve te kunnen ontmoeten! In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van deze avond. Er was de afgelopen maanden aandacht voor de woningdruk in Bredevoort, parkeerproblemen in het centrum, Bredevoort 1572, Vestingpark St. Bernardus en het gebruik ervan.
Inmiddels is de vakantieperiode aangebroken. Ook het bestuur neemt een korte periode vrijaf en vergadert niet in augustus. We wensen iedereen een mooie zomer toe!

Met vriendelijke groet,
Vereniging Bredevoorts Belang

Klik HIER om de nieuwsbrief te lezen.