Nieuwsbrief Bredevoorts Belang #4

Beste leden van Bredevoorts Belang en andere belangstellenden,

In deze nieuwsbrief is er aandacht voor het onderhoud en de restauratie van zowel het Vestingpark, als de Joodse begraafplaats. We kijken terug op een mooie zomer met veel activiteiten in Bredevoort, zoals de Zomerconcerten en het programma rondom Bredevoort 1572. Wat zijn we blij met alle vrijwilligers die dit mogelijk maken: zij zijn onmisbaar om de levendigheid in ons stadje te kunnen behouden!

Verder houdt het bestuur van de Vereniging Bredevoorts Belang zich bezig met een mogelijk Dorpsplan voor Bredevoort, vragen we (opnieuw) aandacht voor de Winterswijksestraat en kijken we uit naar de informatieavond over het ambitieplan Slingeplas-het Broock. En dan is er ook nog een kerstmarkt op 17 december!

We lichten het allemaal toe in deze nieuwsbrief! Klik hier om naar de nieuwsbrief te gaan

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Bredevoorts Belang
bredevoortsbelang@gmail.com